Wniosek o zwolnienie Woźniaka zostanie wycofany

Jak poinformował przed chwilą przewodniczący kołobrzeskiej Rady Miasta Piotr Lewandowski, wniosek o wyrażenie zgody na zwolnienie radnego Jacka Woźniaka zostanie wycofany. Radni nie zajmą się tą sprawą.

O sprawie pisaliśmy wczoraj w materiale: Radny Woźniak będzie zwolniony z PŻB? Do Rady Miasta wpłynęło pismo o zgodę na zwolnienie.Jak sam zainteresowany zwracał uwagę, pismo było podpisane nie przez Zarząd, tylko przez dyrektor ds. personalnych. Okazało się, że Piotr Redmerski, prezes Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, dzwonił do przewodniczącego Rady z prośbą o wycofanie tego wniosku.

  • W tej chwili czekam tylko na pisemny wniosek o wycofanie poprzedniego wniosku – mówił Piotr Lewandowski, przewodniczący RM. W związku z tym sprawa automatycznie zostaje wycofana z zainteresowania radnych.