Gmina Kołobrzeg: radni jednomyślnie zadecydowali o pomocy poszkodowanym przedsiębiorcom

Radni Rady Gminy Kołobrzeg obradują dziś zdalnie podczas nadzwyczajnej sesji. Przedmiotem głównym obrad była uchwała dotycząca przedłużenia terminów płatności. Przedłużenie miałoby mieć miejsce nie do września następnego roku – jak zrobiło to np. miasto Kołobrzeg – ale do września roku bieżącego i dotyczy tylko podatku od nieruchomości za maj i czerwiec roku bieżącego.

Tym przedsiębiorcom, którzy są podatnikami podatku od nieruchomości, którym płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z Covid-19, mogą w myśl projektu skorzystać z pomocy. Mogą wypełnić formularz i dołączyć zaświadczenie. Z pomocy mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie dokonali zmniejszenia zatrudnienia i udowodnili odpowiedni spadek obrotów. Opozycja zgłaszała swoje uwagi:

  • Mówimy o miesiącu maj- czerwiec, nie o wysokim szczycie. Proszę nie mówić, że przedsiębiorcy nie ponieśli strat – za marzec i kwiecień już ponieśli. Uchwała dotyczy tylko dwóch miesięcy: maj i czerwiec. W marcu i kwietniu nie prowadzili działalności, a podatek płacili – mówił radny Krzysztof Chabaj.

Radni poruszali również problem przedsiębiorców, którzy nadpłacili podatek za śmieci, bo i takie przypadki miały miejsce.

  • To jest nie fair rzeczywiście, że zapłacili za śmieci do przodu, a działalności na przykład nie będzie – przyznał wójt Włodzimierz Popiołek i obiecał radnym, że skonsultuje to z radcą prawnym i z pewnością będzie to przedmiotem osobnej decyzji.

Głosowało 15 radnych i mimo wielu zastrzeżeń opozycji uchwała została podjęta jednomyślnie – wszyscy głosowali „za”.

Kolejna uchwała dotyczyła opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Kołobrzeg, której nie nalicza się w czasie okresu epidemii. Radni opozycyjni twierdzili, że to jest właśnie realna pomoc. Również głosowało 15 radnych jednomyślnie „za”.