Wolontariusze uszyli prawie 4 tysiące maseczek w akcji #UstronieSzyjeMaseczki.

Prawie 4 000 maseczek trafiło do mieszkańców gminy Ustronie Morskie. To efekt akcji „Ustronie szyje maseczki”, która powoli dobiega końca. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Sołectwo z Ustronia Morskiego przy wsparciu urzędu gminy i wójt Bernadety Borkowskiej. Nikt nie pozostał obojętny i w odpowiedzi na aktualną sytuację epidemiologiczną i panującą pandemię koronawirusa wolontariusze zabrali się do pracy.  Cel był prosty – dostarczyć maseczki do mieszkańców gminy.

Sołectwo Ustronie Morskie nie mogło przeznaczyć funduszu sołeckiego na zakup materiałów z przyczyn formalnych, dlatego też pomoc i wsparcie udzieliła Wójt Bernadeta Borkowska, która przekazała ponad 7 000 złotych na ten cel. Akcja spotkała się z pozytywnym odzewem i zaledwie w ciągu dwóch dni zgłosiły się chętne Panie do szycia maseczek. Nie zabrakło także przedstawicielek Stowarzyszenia Róża Wiatrów z Ustronia Morskiego. Mieszkanki, które poświęciły swój czas, energię, zdolności a także włożyły w to kawał serca zrobiły to zupełnie bezpłatnie.

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi wyprodukowanych zostało 1600 maseczek. Te w pierwszej kolejności trafiły do ustrońskich seniorów. Maseczki otrzymały także osoby chore, które zmuszone były do przemieszczania się. Nie zapomnieliśmy również o Pogotowiu Ratunkowym w Kołobrzegu oraz Hospicjum. Dystrybucją zajęła się rada sołecka oraz przyjaciele. Potrzeby okazały się jednak dużo większe. Dlatego po konsultacjach z urzędem, sołectwo zakupiło ponownie materiały i w drugiej turze, tuż po Świętach Wielkanocnych, przekazanych zostało ponad 1800 maseczek dla mieszkańców gminy. Przez kilka dni były one rozdawane w wyznaczonych miejscach na terenie gminy, a informacje, gdzie i w jakich godzinach pojawiały się na stronie urzędu oraz w mediach społecznościowych. Większość maseczek została rozdysponowana wśród mieszkańców, a także seniorów z Rusowa. Pozostałe, ponad 400 maseczek, przekazanych zostało do urzędu gminy. Jeśli któryś z mieszkańców potrzebuje nadal maseczki wystarczy, aby zgłosił się do gminy. Maseczki będą rozwożone pod konkretne adresy do wszystkich sołectw w gminie.

Sołtys Olga Sroka wraz z Radą Sołecką Ustronie Morskie oraz Urząd Gminy Ustronie Morskie wraz z Wójt Bernadetą Borkowską, pragną serdecznie podziękować wszystkim tym którzy zaangażowali się w akcję, wspierali, pomagali w dystrybucji, a przede wszystkim tym, bez których ta akcja nie mogłaby zostać zrealizowana – przecudownym Paniom i Panu szyjącym.

Prawie 4 000 maseczek zawdzięczamy: Joli Basarab, Beacie Wincza, Stefanii Grzywnowicz, Monice Andrzejewskiej, Dorocie Gałęzowskiej, Alinie Wróblewskiej, Krystynie Szmit, Annie Ziber, Danucie Wielgosińskiej, Grażynie Saraban, Halinie Litwin, Annie Tomaszewskiej, Julii Wysockiej, Annie Pietrzak, Beacie Banasiak, Uli Kraska, Grażynie Pogonowicz, Marioli Grzywnowicz, Justynie Pryłowskiej, Wiesławie Okińczyc, Aleksandrze Brzózka.

Bez Was nie dalibyśmy rady. Dziękujemy.

Olga Sroka, Sołtys Ustronia Morskiego wraz z Radą Sołecką.
Bernadeta Borkowska, Wójt gminy Ustronie Morskie