Pomoc prawna w powiecie. Adresy, telefony i godziny pracy.

Nadal obowiązuje ograniczenie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kołobrzeskiego. Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski  do odwołania ogranicza działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu kołobrzeskiego, zlokalizowanych przy ul. Okopowej 15 i Grottgera 11 w Kołobrzegu oraz Wojska Polskiego 58 w Gościnie.

Ograniczenie działalności polegać będzie na udzielaniu porad i pomocy prawnej wyłącznie przez telefon oraz w drodze korespondencji elektronicznej.Osoba potrzebująca pomocy przed jej udzieleniem składa za pośrednictwem poczty elektronicznej email wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art. 4 ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Wzór wniosku w postaci elektronicznej (szablon dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, w zakładce o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim)

Dni i godziny udzielania świadczeń:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Grottgera 11 w Kołobrzegu Tel. 516 184 324

• Poniedziałek – w godz. 11,00 – 15,00, pomocprawna01@powiat.kolobrzeg.pl

• Wtorek – w godz. 09,00 – 13,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl

• Środa – w godz. 11,00 – 15,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl

• Czwartek – w godz. 09,00 – 13,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl

• Piątek – w godz. 11,00 – 15,00, pomocprawna01@powiat.kolobrzeg.pl

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej przy ul. Okopowej 15 w Kołobrzegu

• Poniedziałek – w godz. 16,00 – 20,00, pomocprawna04@powiat.kolobrzeg.pl 661 845 991

• Wtorek – w godz. 16,00 – 20,00, pomocprawna05@powiat.kolobrzeg.pl 608 206 775

• Środa – w godz. 16,00 – 20,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl / pomocprawna03@powiat.kolobrzeg.pl 604 246 598 / 660 043 212

• Czwartek – w godz. 16,00 – 20,00, pomocprawna03@powiat.kolobrzeg.pl 660 043 212

• Piątek – w godz. 16,00 – 20,00, pomocprawna02@powiat.kolobrzeg.pl 604 246 598

Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Gościnie przy ul. IV Dywizji Wojska Polskiego 58 tel. 694 867 641

• Poniedziałek – w godz. 15,00 – 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl

• Wtorek – w godz. 15,00 – 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl

• Środa – w godz. 15,00 – 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl

• Czwartek – w godz. 15,00 – 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl

• Piątek – w godz. 15,00 – 19,00, pomocprawna06@powiat.kolobrzeg.pl