„Stanęła jak kij na polu”. Senator Gromek pyta w Senacie o pomoc dla branży turystycznej.

Senat rozpatrzył ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. (projekt rządowy). Wśród osób zadających pytanie był senator Janusz Gromek:

  • Co będzie, gdy nie będzie wpływów do budżetu? Stracą na tym wszyscy. I wy urzędnicy też – może te pensje zaczniecie zmniejszać i nagrody dla siebie. Jest teraz 
    branża, która stanęła dosłownie w jednym momencie, to branża turystyczno – uzdrowiskowa. To kilkaset tysięcy obiektów… U nas w Kołobrzegu jedna firma na raz zwolniła 800 ludzi. Ta branża stanęła jak kij na polu. Czy rząd zajmuje się tą branżą?

Odpowiedź, jaką uzyskał senator Gromek, nie wydała się zadowalająca dla senatora. Marek Niedużak – podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju  przyznał, że polityka gospodarcza i działania z koronawirusem rzeczywiście sprawiają, że ta branża jest najbardziej dotknięta.

  • Pracujemy na przykład nad planem tak zwanego bonu „Tysiąc plus” dla branży turystycznej – dodał M. Niedużak.

Senat w swoim dwudniowym porządku obrad ma zaplanowane dwie ustawy. Po raz pierwszy w historii Senat obraduje w sposób hybrydowy – na posiedzeniu plenarnym i w sposób elektroniczny. Każdy senator, który chciał osobiście uczestniczyć w posiedzeniu, mógł przybyć do siedziby Izby, gdzie zapewniono mu środki ochrony osobistej i przypisano imiennie miejsce na sali plenarnej lub w sali 217. Senatorowie zajęli miejsca według parytetu ustalonego przez marszałka Senatu w porozumieniu z klubami i kołami senatorskimi. Między miejscami zajmowanymi przez senatorów zachowana została bezpieczna odległość. Sale obrad połączone są łącznością audio-wideo, co umożliwia senatorom zabieranie głosu w debacie ze swojego miejsca. Ze swoich  miejsc przemawiają też obecni na posiedzeniu przedstawiciele rządu. Głosowanie w gmachu Senatu będzie się odbywać za pomocą aparatury. Senatorom, którzy z różnych przyczyn nie mogli uczestniczyć osobiście w posiedzeniu Izby, umożliwiono zdalne uczestnictwo w obradach – zabieranie głosu, składanie wniosków i głosowanie, przy zachowaniu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.

Ze względu na stan epidemii podczas posiedzenia w gmachu Senatu wprowadzono specjalne środki zapewniające bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne. Przy obsłudze posiedzenia pracuje ograniczona do niezbędnego minimum liczba pracowników Kancelarii Senatu. Do dyspozycji senatorów i pracowników Kancelarii Senatu są maseczki, rękawiczki i płyn dezynfekcyjny. Wszystkim osobom wchodzącym do gmachu Senatu zmierzono temperaturę.

W tej chwili w obradach ogłoszono przerwę do godz. 20.00. Chętnych zapraszamy do oglądania relacji z posiedzenia na przykład tutaj.

Całe pytanie senatora Janusza Gromka oraz odpowiedź M. Niedużaka – tutaj:  pytania senatora Gromka