Dziś wyłączą iluminacje. Ile nas kosztowało oświetlenie zabytków?

Decyzją prezydent miasta Kołobrzeg Anny Mieczkowskiej dzisiaj zostaną wyłączone  iluminacje kołobrzeskich obiektów, a także oświetlenie w parkach oraz na terenach rekreacyjnych. Jak wyjaśnia magistrat, na te tereny obowiązuje zakaz wstępu wynikający z zarządzenia Premiera RP, wyłączenie oświetlenia to oszczędności dla miasta.  Oświetlenie będzie wyłączone do czasu zniesienia obostrzeń.

Sprawdziliśmy, ile tak naprawdę kosztuje miasto Kołobrzeg iluminacja zabytków. Mamy dane za rok 2019. W przypadku bazyliki roczny koszt energii elektrycznej – w tym dystrybucja i sprzedaż – to koszt 19.054,53 zł. Analogicznie: ratusz to kwota 12.698,38 zł,  Baszta Lontowa: 3.483,54 zł, Latarnia Morska: 3.370,86 zł. Łączny koszt oświetlenia w roku 2019 tylko tych czterech zabytków wyniósł 38.607,31 zł.

 

Oszczędności trzeba szukać wszędzie – o tym debatują w tej chwili kołobrzescy radni. Pytanie jednak, czy ta decyzja o wyłączeniu czasowym iluminacji, a przede wszystkim oświetlenia w zamkniętych parkach nie przyszła za późno, pozostaje kwestią otwartą.