Poczta przechowuje przesyłki dla osób objętych kwarantanną. Skąd jednak ma ich dane…?

Poczta Polska wstrzymuje doręczanie korespondencji pod adresy, gdzie przebywają osoby objęte kwarantanną. Do czasu zakończenia przymusowej izolacji, przesyłki będą przechowywane w placówkach pocztowych. Wydłużony został czas ich przechowywania. Skąd jednak Poczta Polska ma adresy osób objętych kwarantanną? 

Podjęcie próby doręczenia przesyłki nastąpi dopiero po zakończeniu kwarantanny przez adresata.  Jednak skąd Poczta Polska ma dane medyczne, jaką jest informacja o kwarantannie? Okazuje się, że otrzymuje adresy takich osób z regionalnych inspektoratów sanitarnych. Czyni to na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Podobnie ma się sprawa z emeryturami lub rentami dla osób objętych kwarantanną. Emerytury są komisyjnie przygotowane do wypłaty w placówce pocztowej i wkładane do tzw. bezpiecznych kopert, które następnie są doręczane pod wskazany adres przy zastosowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa.

Czy jednak jest to działanie zgodne z przepisami dotyczącymi udostępniania danych wrażliwych? Okazuje się, że jeśli wynika to z obowiązujących przepisów prawa, to istnieje jedna z przesłanek umożliwiających przetwarzanie nawet danych wrażliwych. Tą przesłanką może być również „ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą”. Interpretacja prawna jest szeroka jak zawsze – pozostaje dylemat społeczny. O ile przepisy prawa dają możliwość wglądu do dokumentów medycznych także szerokiej grupie innych podmiotów to warto pamiętać, że nie ma wśród nich np. policji, choć prokuratorzy i sądy – już tak.

Skoro jednak bez zgody zainteresowanych Poczta Polska w wyjątkowej sytuacji może uzyskiwać nawet dane wrażliwe, tym bardziej kwestia wyborów korespondencyjnych staje się kwestią bardzo dyskusyjną. Czy dostarczając kopertę do głosowania Poczta Polska nie złamie własnych przepisów, czy będzie je kierować do osób w kwarantannie w „bezpiecznych kopertach”? Zapytania skierowaliśmy do rzecznika Poczty Polskiej – gdy tylko uzyskamy wyjaśniające odpowiedzi, na pewno do tematu wrócimy.

Szerzej o przesyłkach dla osób objętych kwarantanną – tutaj: Poczta Polska przechowa przesyłki osobom objętym kwarantanną

 

Fot. Gerd AltmannPixabay