Kołobrzeg: szesnaście zakażonych osób na oddziale psychiatrycznym

Jak już informowaliśmy, decyzją PPIS w Kołobrzegu kwarantanną objęte zostały oddziały w Regionalnym Szpitalu w Kołobrzegu: oddział psychiatryczny od 5.04., a oddziały kardiologii i rehabilitacji od 7.04. Na oddziale psychiatrycznym znajduje się 30 pacjentów i 4 osoby z personelu. Na oddziale kardiologicznym  znajduje się 6 pacjentów i 3 osoby z personelu medycznego. Na oddziale rehabilitacji znajduje się 20 pacjentów i 3 osoby z personelu.

Ognisko zachorowań znajduje się na oddziale psychiatrycznym łącznie zakażonych jest 16 osób,  w tym 3 osoby z personelu medycznego, jedna hospitalizowana w SPWSZ w Szczecinie.

Wczoraj Regionalny Szpital w Kołobrzegu zakończył pobieranie wymazów  na obecność COVID-19. Pobrane zostały wymazy od 30 pacjentów i 4 osób  z personelu medycznego Oddziału Psychiatrycznego oraz od 1 pacjenta Oddziału Chorób Wewnętrznych.

Fot. Małgorzata Abramowicz