„Odłóżmy porządkowanie grobów na później” – prezes Zieleni Miejskiej apeluje

Z apelem o to, by niepotrzebnie nie narażać swojego zdrowia i życia, a także zdrowia i życia innych, Zenon Malinowski – prezes „Zieleni Miejskiej” zaapelował do mieszkańców o to, by porządkowanie grobów przełożyć na inny termin. 

Treść apelu zamieszczamy poniżej:

„Miejski Zakład Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu zwraca się z apelem, aby niepotrzebnie nie narażać swojego zdrowia i życia, a także zdrowia i życia innych i pozostać w domu.
Porządkowanie i dekorowanie grobów, które jest tradycją przed Świętami Wielkanocnymi, odłóżmy na później, kiedy już będzie bezpiecznie. Dla własnego dobra i dobra innych – zastosujmy się do rygorów wprowadzonych przez rząd i służby sanitarne.
Od 1 kwietnia obowiązują zaostrzone przepisy mające na celu minimalizowanie zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem SARS-Cov-2. Zgodnie z rządowym rozporządzeniem, zakazane jest przemieszczanie się osób, z wyjątkiem następujących celów:
• wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
• zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
• wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
• sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Przemieszczanie się w innych celach niż wskazane powyżej jest zakazane. Dotyczy to także wizyt na nekropoliach. Jako wyjątek należy traktować udział w ceremonii pogrzebowej. Wszelkie inne czynności, takie jak porządkowanie czy dekoracja grobów, możemy odłożyć w czasie. Pamiętajmy, że dla naszego wspólnego dobra wychodzenie z domu powinno być w tym kryzysowym okresie ograniczone do absolutnego minimum”.

Z poważaniem
Zenon Malinowski
Prezes Zarządu MZZDiOŚ

Treść apelu można zobaczyć również tutaj: