Od jutra utrudnienia w centrum – rusza przebudowa ulicy Zwycięzców i Placu 18 Marca

Gmina Miasto Kołobrzeg przystępuje do realizacji robót budowlanych, których zadaniem jest przebudowa ul. Zwycięzców i Placu 18 Marca w Kołobrzegu. Od wtorku, 31 marca, wykonawca oznakuje teren budowy i rozpocznie roboty zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu. W związku z tym automatycznie od jutra nastąpią zmiany w ruchu drogowym.