Miasto przekaże środki na oznakowanie trasy rowerowej

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich przystąpił do realizacji projektu pn. „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Velo Baltica na odcinku Dźwirzyno – Marszewo”.

Przedmiotem projektu jest budowa odcinków drogi rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej długości ok. 4,551 km oraz oznakowanie istniejącego szlaku rowerowego na długości 82,437 km wzdłuż szlaku rowerowego Velo Baltica. Zakres projektu obejmuje ośmiu Partnerów tj. Gminę Darłowo, Gminę Miasto Darłowo, Gminę Postomino, Gminę Kołobrzeg, Gminę Miasto Kołobrzeg, Gminę Ustronie Morskie, Gminę Mielno i Gminę Sianów.

Zgodnie z zapisami Listu Intencyjnego podpisanego w 2016 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Gminą Miasto Kołobrzeg, w sprawie zawarcia partnerstwa przy podjęciu stosownych działań na rzecz wytyczenia i oznakowania sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, Gmina zobowiązała się do partycypacji w kosztach dotyczących oznakowania szlaku o długości 7,29 km, na odcinku Dźwirzyno-Kołobrzeg oraz Kołobrzeg-Gąski.

Miasto podjęło uchwałę o przyznaniu dotacji celowej w wysokości 4 398,12 zł jednogłośnie.

(Mapka trasy: http://www.zzdw.koszalin.pl/)