Sesja Rady Miasta może być przeprowadzona zdalnie

Jak już informowaliśmy wczoraj, sesja Rady Miasta Kołobrzeg została zwołana w trybie nadzwyczajnym. Jednak radni, informatycy, będą się musieli spotkać w jednym pomieszczeniu, zapewne z zastosowaniem odpowiednich odległości. Tymczasem nie ma konieczności spotykania się osobiście. Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinz przed chwilą poinformował jednostki samorządu terytorialnego, że uchwały mogą być podejmowane za pomocą systemów elektronicznych – czyli tzw. systemu zdalnego, do czego wszyscy są obecnie zachęcani. Czy radni sami wobec tego skorzystają z tego rozporządzenia? 

Nie ma przeszkód, by radni podejmowali decyzje w postaci aktów prawa miejscowego z wykorzystaniem elektronicznego systemu umożliwiającego zdalne podejmowanie uchwał – informuje Urząd Wojewódzki. – Uchwały podejmowane za pośrednictwem takiego systemu będą podlegać takiemu samemu nadzorowi prawnemu, jak uchwały podejmowane w tradycyjny sposób. Każda sesja organu uchwałodawczego jednostki samorządu terytorialnego musi być zwołana i przeprowadzona z zachowaniem reguł określonych przepisami ustawy o samorządzie gminnym i w statucie gminy, powiatu lub województwa. Zachowany musi być sposób i termin poinformowania radnych o obradach, tryb głosowania radnych, jawność działania rady/sejmiku i podejmowania uchwał„.

Wojewoda dodaje ponadto, że uchwały podjęte zgodnie z regulacjami ustawowymi i statutowymi, niezawierające postanowień sprzecznych z prawem, przyjęte na sesji zwołanej przy wykorzystaniu elektronicznego systemu, nie będą kwestionowane w trybie nadzoru.

Czy w stanie zagrożenia epidemicznego kołobrzescy radni skorzystają z tego systemu?

  • Na tę chwilę zwołana jest sesja nadzwyczajna, ale w normalnym trybie. Kiedy składaliśmy zawiadomienia, nie było jeszcze rozporządzenia o możliwości przeprowadzenia jej przy użyciu systemu elektronicznego – mówi Piotr Lewandowski, przewodniczący Rady Miasta. – Na pewno rozsadzimy radnych, na pewno ograniczymy ilość osób zaproszonych, zachowamy wszelkie środki ostrożności. Skonsultuję z radnymi jeszcze to rozporządzenie wojewody, ale pozostało już zbyt mało dni. Jeśli nie skorzystamy z tego na najbliższej sesji, to na pewno skorzystamy następnym razem – zapewnia.

Nie jest to jednak tak proste, przepisy prawne nie są jednoznaczne:

  • Zanim prezydent złożyła wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta sprawdziliśmy taką możliwość. W opinii naszej kancelarii prawnej nie ma możliwości przeprowadzenia sesji zdalnie, uniemożliwiają to zapisy zarówno ustawy o samorządzie gminnym, jak i naszego statutu. W poniedziałek rano poprosimy wojewodę o oficjalne stanowisko w tej sprawie, poparte opinią prawną. Chcemy mieć pewność, że podejmowane przez kołobrzeską Radę uchwały będą po prostu ważne – informuje rzecznik prasowy Prezydent Miasta  Michał Kujaczyński.

W poniedziałek do sprawy wrócimy.

 

 

Fot. ZUW