Marszałek Olgierd Geblewicz apeluje do Ministra Zdrowia w sprawie uzdrowisk

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz apeluje do Ministra Zdrowia o pilne wygaszenie  trwających turnusów w polskich uzdrowiskach. Według obecnie obowiązującego rozporządzenia  pacjenci którzy rozpoczęli leczenie uzdrowiskowe przed dniem 14 marca 2020 roku, mogą kontynuować leczenie do czasu przewidzianego programem turnusu. Zarówno zdaniem marszałka, jak i pracowników uzdrowisk, dłuższe przebywanie osób schorowanych, w starszym wieku, w tak licznych skupiskach może doprowadzić do dramatycznych skutków.

W Uzdrowisku Kołobrzeg obecnie przebywa 173 kuracjuszy, a w Świnoujściu 551. Zgodnie z planem mają opuścić sanatoria do końca marca – początku kwietnia. Jednak w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego dalsze leczenie pacjentów przebywających na terenie uzdrowisk staje się coraz bardziej ryzykowne.

  • W uzdrowiskach przebywają głównie ludzie starsi, schorowani, stanowiący grupę najwyższego ryzyka, jeśli chodzi o zakażenie koronawirusem. W imię odpowiedzialności oczekujemy, że Narodowy Fundusz Zdrowia natychmiast podejmie działania, które umożliwią kuracjuszom jak najszybszy powrót do ich miejsc zamieszkania – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Pismo w tej sprawie zostało dzisiaj wysłane do ministra Łukasza Szumowskiego. Zasygnalizowano w nim także potrzebę opracowania rozwiązań finansowych i organizacyjnych, aby złagodzić następstwa obecnej sytuacji. Uzdrowiska – podobnie jak cała branża turystyczna czy gastronomiczna – bardzo dotkliwie odczują skutki ekonomiczne trwającej epidemii. Pracę  nad stworzeniem pakietu stosownych rozwiązań trzeba zacząć  już teraz.