Prezydent o pomocy dla tych, którzy musieli zawiesić działalność. Odpowiada również na najważniejsze pytania (wideo)

  • Proszę o odrobinę wyrozumiałości, pracujemy w okrojonym składzie, być może nie wszystkie sprawy będą załatwione w szybkim tempie, ale będziemy się starać rozwiązywać wszystko w przewidzianym terminie – przekazała podczas dzisiejszej konferencji prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska.

Prezydent omówiła najważniejsze sprawy i odpowiedziała na pytania, które nadsyłają mieszkańcy oraz dziennikarze. Odnośnie wniosków na mieszkania komunalne prezydent poinformowała, że obowiązują nowe druki, a termin składania podań został wydłużony do końca kwietnia. Wszystkie druki wyłożone są przy wejściu do Urzędu, można wziąć wersję papierową, ale również pobrać na stronie BIP Urzędu Miasta.
Prezydent podała również informacje dla przedsiębiorców w kwestii należności podatkowych i zaznaczyła, że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie. Wnioski o rozłożenie płatności na raty czy inne wnioski w tym temacie również można znaleźć na stronie UM i składać do skrzynki podawczej.

Prezydent podała również aktualny stan osób objętych kwarantanną. Na terenie miasta jest ich łącznie 5, natomiast obowiązuje również tzw. kwarantanna graniczna, czyli obowiązująca osoby powracające zza granicy. Takich osób jest łącznie 17.

Po raz kolejny prezydent apelowała, by dzieci nie wychodziły poza miejsce zamieszkania. Po to jest taka decyzja MEN, by młodzież przebywała w domu i uczestniczyła w zajęciach zdalnych.
Straż Miejska dokonała kontroli lokali gastronomicznych i jak poinformowała prezydent, dokonuje ich każdego dnia.  W porcie została przywrócona kontrola graniczna, to ważna informacja dla rybaków wracających z morza – są oni objęci kontrolą sanitarną.
Od dziś uruchamiana jest również pomoc psychologiczna, które prowadzi stowarzyszenie “Kropka. Wolni od uzależnień.”

Zapytana przez nasz portal o pomoc dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w obiektach dzierżawionych od miasta – jak np. w latarni morskiej czy Muzeum “Patria Colbergiensis” w Ratuszu, a którzy tę działalność byli zmuszeni zawiesić, prezydent zapowiedziała pomoc, my zaś o jej szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Więcej w materiale wideo.