Policja apeluje o ograniczenie wizyt na komendzie. Nie dotyczy to osób już wezwanych.

Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu  zwraca się z apelem o ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt interesantów w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Kołobrzegu. Policjanci rekomendują składanie podań, skarg i wniosków za pośrednictwem operatorów pocztowych elektronicznej platformy e-puap lub innych możliwych źródeł.
Apel nie dotyczy osób, które otrzymały wezwania do stawiennictwa. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 94 35 33 512 lub 94 35 33 511 lub też pod adresem poczty elektronicznej: dariusz.hoc@sc.policja.gov.pl