W Kołobrzegu rusza Zachodniopomorski Program Antysmogowy

Czystsze powietrze, poprawa jakości życia i zdrowia. Mieszkańcy Gminy Kołobrzeg stają przed szansą wymiany starych kotłów w swoich domach. Na ten cel trafi blisko 122 tys. zł z Zachodniopomorskiego  Programu Antysmogowego. W środę, 11 marca 2020 r. Gmina Kołobrzeg podpisała umowę dotacyjną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

 Możliwość wprowadzenia pilotażowego programu antysmogowego ze wsparciem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to wynik pozytywnie zakończonych w lipcu 2018 r.  negocjacji z Komisją Europejską. Wcześniej takiej możliwości nie było.

  • Zachodniopomorski Program Antysmogowy rusza pełną  parą. To przykład, że wspólnie z samorządami można tworzyć skuteczne partnerstwo. To projekt parasolowy, jeden z nielicznych w Polsce, ale wierzę, że z miesiąca na miesiąc będzie się rozwijał. Nie czekamy na działania innych instytucji. Sami zdecydowaliśmy, zorganizowaliśmy i wdrażamy inicjatywę, która pozwoli nam poprawić stan powietrza w regionie. Co prawda, jego jakość jest na Pomorzu Zachodnim lepsza niż w innych polskich regionach, ale mamy aspiracje, by czerpać wzory z państw Europy Zachodniej, ze Skandynawii. Duże pokłony dla tych samorządów, które zdecydowały się na złożenie aplikacji i sięgnięcie po unijne wsparcie w walce o czyste powietrze. Z pewnością to wyzwanie nie na jeden rok, a na kilka lat. Dlatego cieszę się, że udało się nam zachęcić lokalnych włodarzy gmin i miast do działań antysmogowych –  powiedział Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zachodniopomorski Program Antysmogowy to tzw. projekt parasolowy. Oznacza to, że w pierwszej kolejności gminy składały wniosek o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Następnie, po rozstrzygnięciu konkursów przez Urząd Marszałkowski, mieszkańcy będą składać uproszczone wnioski o pomoc finansową już w swoich miejscowościach. Według ostrożnych szacunków, to efekt porównywalny do posadzenia ponad 2 tys. drzew.

Projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła na terenie Gminy Kołobrzeg w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego.” pozwoli na wymianę ok. 15 pieców i kotłów węglowych na kotły gazowe. Szacuje się, że działanie ograniczy emisję CO2 o 98,81 ton równoważnika CO2 oraz wpłynie na spadek emisji pyłów o ok. 0,15 Mg/rok. Wartość projektu to 136 tys. zł, z czego dofinansowanie unijne wynosi 122 tys. zł. Inwestycje powinny zostać zrealizowane do końca sierpnia 2022 r.

  • Zachodniopomorski Program Antysmogowy to początek większego działania, ponieważ do serca wzięliśmy sobie walkę ze smogiem. Poważnie myślimy o przyszłych pokoleniach. Cieszę się, że wiele samorządów skorzysta z dwóch oferowanych działań – dodawała Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska.

Działania antysmogowe w regionie

Łącznie, dzięki realizacji 39 projektów dofinansowanych kwotą 34 mln zł, w regionie zostanie wymienionych 2511 źródeł ciepła i zostanie przeprowadzona termomodernizacja 433 budynków. Szacuje się, że całościowy spadek emisji CO₂ wyniesie 14 342 ton. Budżet pilotażowego Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego stanowią środki zarezerwowane w dwóch działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

  • Działanie 2.14. Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Z tych środków gminy będą mogły finansować likwidowanie szkodliwego dla środowiska źródła ciepła, a więc pieca węglowego lub kotła na węgiel i zastąpienie go nową jednostką wytwarzającą ciepło w oparciu o spalanie gazu lub inne źródło energii. W ramach ogłoszonego naboru złożone zostały 73 wnioski aplikacyjne. W wyniku przeprowadzonej oceny do dofinansowania skierowano 25 projektów na kwotę 15 197 054,00 zł.

  • Działanie 2.15. Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.  W ramach działania możliwe będzie przeprowadzenie termomodernizacji budynków jednorodzinnych wraz ze zmianą indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne. W ramach naboru złożono 63 wnioski aplikacyjne. Na podstawie przeprowadzonej oceny do dofinansowania zostało skierowanych 14 projektów na łączną kwotę dofinansowania 18 324 040,00 PLN.

Umowy wsparcia w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego podpisały m.in. Miasto Szczecin, Miasto Koszalin, Czaplinek, Drawsko Pomorskie, Goleniów, Nowogard, Mielno, Szczecinek, Świnoujście, Wolin, Międzyzdroje.

FOT: Zachodniopomorski Program Antysmogowy