Koszalińskie szpitale z marszałkowskimi funduszami na modernizację infrastruktury i specjalistyczny sprzęt

Dwie jednostki ochrony zdrowia z Koszalina otrzymały marszałkowskie wsparcia przeznaczone na podnoszenie standardów leczenia. To Szpital Wojewódzki oraz Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób, które zaplanowały w 2020 roku modernizacje medycznych przestrzeni oraz zakup nowoczesnego sprzętu. W ten sposób chcą nieść pomoc pacjentom jeszcze skuteczniej. W czwartek, 5 marca br. w Koszalinie, oba szpitale podpisały z zachodniopomorskim wicemarszałkiem Tomaszem Sobierajem umowy, które gwarantują im przekazanie dofinansowania.

W sumie będzie to wsparcie w wysokości 1,4 mln zł. Decyzję o przyznaniu dotacji podjął Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przychylając się do wniosków złożonych przez dyrektorów szpitali, którzy wskazywali na potrzebę przeprowadzenia inwestycji w swoich lecznicach. Dofinansowanie musi zostać wykorzystane w bieżącym roku.

Szpital Wojewódzki w Koszalinie zaplanował dwie inwestycje. Otrzyma na nie w sumie 1 mln zł. Wsparcie Marszałka Województwa umożliwi wyposażenie modernizowanego wcześniej i z roku na rok coraz bardziej obleganego przez pacjentów Oddziału Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej (2017 rok – 1655 pacjentów, 2018 rok – 2102 pacjentów). Koszt tych działań to 600 tys. zł, a dofinansowanie wyniesie 550 tys. zł. Placówka zamierza za pół mln zł także zmodernizować Pracownię Mammograficzną, tym bardziej, że otrzymała z resortu zdrowia środki na nabycie aparatu cyfrowego do badań. Na remont pomieszczeń i zakup np. drukarki do cyfrowych zdjęć mammograficznych wykorzysta dotację w wysokości 450 tys. zł.

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie otrzyma 400 tys. zł. Dzięki finansowej pomocy Urzędu Marszałkowskiego wzbogaci się o nowy bronchoskop EBUS, który w sposób małoinwazyjny daje możliwość oceny powiększonych węzłów w diagnostyce raka płuc, gruźlicy czy chłoniaków. Urządzenie kosztować będzie placówkę 500 tys. zł.
W 2020 roku – oprócz placówek w Koszalinie – z pomocy budżetu województwa na inwestycje w sferę medyczną skorzystały także szpitale w Szczecinie i Kołobrzegu.

Fot. WZP Szczecin