Podpisanie umowy na dofinansowanie Grupy “Morze i Parsęta” (wideo)

W środę 4 marca 2020 roku w Biurze Rady i Zarządu Powiatu Starostwa Powiatowego została podpisana umowa na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta”.

Członkami Stowarzyszenia są między innymi wszystkie gminy powiatu wraz z gminą miejską i Powiatem Kołobrzeskim (oprócz gminy Dygowo). Stowarzyszenie reprezentuje interesy i promuje nie tylko wspólnoty rybackie, ale całą społeczność lokalną powiatu, zajmując się m.in. ogłaszaniem naborów wniosków o dofinansowanie na operacje związane z rozwojem obszaru na niemal wszystkich płaszczyznach. Środki unijne, którymi dysponuje SRLGD, pochodzą z programu PO Rybactwo i Morze.

Umowę w obecności Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego oraz Wicestarosty Jacka Kusia podpisali Anna Bańkowska Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i Krzysztof Berest Z-ca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa z Urzędu Marszałkowskiego oraz dwóch członków Zarządu SRLGD Bogdan Błaszczyk Prezes Stowarzyszenia i Wiceprezes Stowarzyszenia Marcin Mojsiewicz.

Podpisana umowa dotyczy dofinansowania kosztów bieżących działalności Biura i Stowarzyszenia oraz aktywizacji środowiska rybackiego, poprzez organizację m.in. imprezy promocyjne pn. Festiwal Rybny w Kołobrzegu. Środki te pomogą również w funkcjonowaniu, zwiększeniu zatrudnienia czy podnoszeniu kwalifikacji członków grup na rok 2020. Kwota wsparcia unijnego dla Stowarzyszenia przyznana na rok 2020 to około 321 tysięcy złotych. Dzięki lokalnym strategiom rozwoju zachodniopomorskie miejsko-wiejskie i wiejskie gminy mogą pozyskiwać unijne środki z dwóch programów dedykowanych obszarom wiejskim: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich i zależnym od rybactwa PO Rybactwo i Morze.

Fot. główne: Starostwo Powiatowe Kołobrzeg