Wyciek solanki do Bałtyku zaczopowany. Nierówna walka radnego z urzędami trwała najmniej 5 lat.

Poseł Czesław Hoc poinformował o swoich interwencjach w sprawie wycieku solanki do Bałtyku. „Koniec ze skandalicznym wyciekiem” – zapowiada poseł i przytacza swoje interwencje poselskie, które przeprowadził w tej sprawie. Warto dodać, że walka o zaczopowanie wycieku trwała najmniej 5 lat, a zaczęło się od interwencji radnego Krzysztofa Plewki w 2015 roku. 

  • W Kołobrzegu od pięciu lat wycieka woda mineralna. Jest to spowodowane tym, że inwestor, który budował, robił przedsięwzięcie, dokopał się, tak niefortunnie wywiercił, zrobił wykop, że uaktywnił wyciek wody mineralnej. Woda wycieka do Bałtyku. Wody Polskie, zlewnia w Koszalinie wzięła się do roboty, są pewne efekty, ale uważam, że są to efekty chwilowe i jeszcze niepełne. Panie prezesie, znowu jest do pana prezesa pytanie, apel. Proszę o odpowiedź, na jakim etapie jest zaczopowanie tego niefortunnego odwiertu. Czy inwestor poniesie karę? Czy w planie jest tzw. wykonawstwo zastępcze, kiedy wykonacie bardzo poważną inwestycję zaczopowania odwiertu, żeby potem być może sądownie wyegzekwować to inwestora, który popełnił wręcz przestępstwo albo wykroczenie – mówił poseł podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z udziałem Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy.

Poseł podczas tego posiedzenia dodał ponadto:

  • Upieram się jeszcze przy Kołobrzegu, ponieważ pani dyrektor zlewni w Koszalinie bardzo energicznie i merytorycznie działa, aktywizuje się, ale znowu odnoszę wrażenie, że potrzeba odgórnej siły sprawczej, wzmocnienia przekazu i rozwiązania problemu. Nie może być tak, że pięć lat wycieka woda mineralna, a państwo polskie praktycznie nie może wyegzekwować, żeby zaczopować, zamknąć odwiert. Bardzo proszę o niejako osobisty nadzór nad tymi działaniami.

Obecny podczas posiedzenia Komisji Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca odpowiedział:

  • Zapewniam pana posła, że temat ten będzie zamknięty

Poseł dodatkowo poprosił Annę Moskwę – podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, nadzorującej PGW „Wody Polskie”, o ministerialny nadzór nad tymi działaniami.

Tymczasem temat wycieku solanki do Bałtyku to sprawa, którą od lat zajmował się radny Rady Miasta Krzysztof Plewko. Pierwsze interwencje w tej sprawie podjął w roku 2015, potem interweniował na różnych szczeblach, w tym ministerialnych, by ten wyciek w końcu zaczopować. Obecnie potwierdza, że woda do Bałtyku nie wycieka, ale podkreśla jedno:

  • To nie jest solanka. To woda mineralna, ponieważ ma 1,2 grama chlorku na decymetr sześcienny, a żeby być solanką, musiałaby mieć co najmniej piętnaście – i zapowiada, że do tematu jeszcze powróci.

(fot. archiwum)