Rzecznik raz jeszcze o czwartkowej debacie

Michał Kujaczyński, rzecznik prasowy prezydent miasta Kołobrzeg Anny Mieczkowskiej raz jeszcze poinformował dokładnie o temacie czwartkowej debaty. Publikujemy treść wiadomości w całości:

“Pojawiły się nieprawdziwe doniesienia jakoby Miasto Kołobrzeg przygotowywało debatę nad rozwiązaniami komunikacyjnymi przy ul. Krzywoustego. W związku z powyższym dementuję te informacje. Debata publiczna ogłoszona przez Miasto dotyczy wyłożonego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na zachód od ulicy Krzywoustego. Zakres tego planu nie obejmuje rozwiązań komunikacyjnych, a jedynie działki położone na zachód od w/w ulicy” .  

W ZAŁĄCZENIU POGLĄDOWA MAPA – JAKICH TERENÓW DOTYCZY DEBATA.

Debata publiczna odbędzie się w dniu 27.02.2020 r. (CZWARTEK) w dużej sali konferencyjnej UM Kołobrzeg o godz. 12.00.