Zachodniopomorskie sołectwa z szansą na granty

Rozwój infrastruktury turystycznej, sportowej czy edukacyjnej, nowe miejsca spotkań, place zabaw dla dzieci, a może zwiększenie bezpieczeństwa? Pomysłów mieszkańcom małych miejscowości nie brakuje, ale na ich realizację potrzebne są środki finansowe. Rusza marszałkowski konkurs „Granty sołeckie”, który dzięki funduszom z budżetu województwa zachodniopomorskiego daje sołectwom szansę na realizację ich pomysłów.

 Chcemy popularyzować działania skierowane do społeczności lokalnej i chcemy doceniać jej zaangażowanie. „Granty sołeckie” co roku cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród gmin i sołectw. Łącznie w poprzednich trzech edycjach do Urzędu Marszałkowskiego WZP wpłynęło ponad 1600 zgłoszeń. Wspartych zostało ponad 400 inicjatyw na łączną kwotę 4 mln zł. Zachęcam do udziału w czwartej już edycji tego konkursu. To kolejna szansa na realizację Państwa małych marzeń – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

 Celem konkursu jest wyróżnienie gminy, sołectwa, podejmującego wartościowe inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności takie jak: podnoszenie jakości i bezpieczeństwa życia mieszkańców, wzmacnianie udziału społeczności w podejmowaniu decyzji lokalnych, a także realizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, turystycznym i sportowym.

Otrzymane w konkursie środki będą mogły zostać wykorzystane m.in. na: miejsca aktywności sportowej, ścieżki spacerowe, place zabaw, siłownie pod chmurką czy modernizacje świetlic. Zwiększy się również bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Dzięki konkursowym funduszom możliwe będzie utworzenie ścieżek rowerowych, chodników czy wiat przystankowych.

W konkursie mogą uczestniczyć gminy reprezentujące sołectwa, działające na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego. Wnioski można składać od 14 lutego do 13 marca 2020 r. Oferty przyjmowane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora – Witkac.pl. Jedno sołectwo może złożyć jeden wniosek z projektem nieprzekraczającym całkowitej wartości 25 tys. zł, na jego realizację ma szansę otrzymać 10 tys. zł dofinansowania. W konkursie wyłonionych zostanie 180 laureatów, pula środków to 1,8 mln zł.

Regulamin konkursu dostępny na stronie: http://www.grantysoleckie.wzp.pl.