Debaty publiczne nad planem zagospodarowania. Zobacz kiedy i gdzie

Urząd Miasta w Kołobrzegu informuje, że zgodnie z procedurą wyłożone zostają dwa plany zagospodarowania przestrzennego. Pierwsze to wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg dla terenów niezabudowanych położonych na zachód od ul. B. Krzywoustego w okresie od 13.02.2020 do 04.03.2020 r. Drugi projekt dotyczy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg – Uzdrowisko Wschód dla terenu położonego pomiędzy ulicami A. Sułkowskiego, Wschodnią a 4 Dywizji Wojska Polskiego w okresie od 17.02.2020 do 09.03.2020 r. Oznacza to, że oba plany można obejrzeć w UM w Wydziale Architektury i Urbanistyki w godzinach pracy urzędu. Dodatkowo przed nami dwie debaty publiczne:

  1. Debata publiczna nad projektem mpzp – Krzywoustego – odbędzie się w dniu 27.02.2020 r. w dużej sali konferencyjnej UM Kołobrzeg o godz. 12.00
  2. Debata publiczna nad projektem mpzp – Sułkowskiego, odbędzie się w dniu 06.03.2020 r. w dużej sali konferencyjnej UM Kołobrzeg o godz. 14.00

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść do Prezydent Miasta uwagi na piśmie w nieprzekraczalnych terminach. Szczegóły w obwieszczeniach.