Zgłoś kandydaturę na Kołobrzeżankę Roku 2020

Podczas świętowania Dnia Kobiet jedna z mieszkanek otrzyma tytuł Kołobrzeżanki Roku 2020. Konkurs, który odbywa się już po raz trzeci, ma uhonorować wyjątkową kobietę, która swoją postawą, zaangażowaniem, ogromnym sercem oraz aktywnością w sferze publicznej przyczynia się do rozwoju mieszkańców i samego Kołobrzegu oraz buduje jego pozytywny wizerunek, a praca na rzecz innych  daje jej radość i satysfakcję. Jeżeli znacie właśnie taką osobę i uważacie, że zasługuje na tytuł Kołobrzeżanki Roku 2020, czekamy na zgłoszenia!

Zgłoszenia Kandydatek do tytułu Kołobrzeżanka Roku 2020 mogą składać wszyscy mieszkańcy Kołobrzegu. Zgłoszenia należy kierować do Biura Prezydenta Miasta – Urząd Miasta Kołobrzeg, p. 116, bądź drogą elektroniczną na adres: kolobrzezanka2020@gmail.com.

Zgłoszenie musi zawierać:

– imię i nazwisko Nominowanej do tytułu Kołobrzeżanka Roku 2020 (opcjonalnie kontakt do  Nominowanej)

– uzasadnienie nominacji, krótki opis Nominowanej do tytułu Kołobrzeżanka Roku 2020

– imię i nazwisko Zgłaszającego

– zgłoszenie może zawierać multimedia – zdjęcie, wideo

Termin nadsyłania zgłoszeń Kandydatek do tytułu Kołobrzeżanka Roku 2020 upływa 1 marca 2020 roku. Decyduje data wpływu, zgłoszenia przychodzące po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Tytuł Kołobrzeżanka Roku 2020 przyznany zostanie przez Kapitułę Konkursową, którą stanowią dziennikarze kołobrzeskich redakcji. Kapituła Konkursu zostaje powołana przy Prezydencie Miasta Kołobrzeg.

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów Dnia Kobiet, w sobotę 7 marca 2020 roku, w Regionalnym Centrum Kultury w Kołobrzegu.

W poprzednich edycjach konkursu nagrodzone zostały:

– Jolanta Wójcik-Oszmaniec – Kołobrzeżanka Roku 2018

– Dominika Pfeif – Kołobrzeżanka Roku 2019