Rybackie grupy działania ze wsparciem

Wicemarszałek Olgierd Kustosz podpisał 30 stycznia br. umowy z 2 rybackimi LGD, przyznające im wsparcie na 2020 r. z PO RYBY 2014-2020. Środki te przeznaczone będą na wydatki bieżące, pomogą w funkcjonowaniu, zwiększeniu zatrudnienia czy podnoszeniu kwalifikacji członków grup.

W Zachodniopomorskiem funkcjonuje 5 rybackich grup lokalnego działania.  Wszystkie te grupy na koszty administracyjne poniesione w 2020 r. otrzymają łączne wsparcie w kwocie ok. 1,7 mln zł. Dzięki lokalnym strategiom rozwoju zachodniopomorskie miejsko-wiejskie i wiejskie gminy mogą pozyskiwać unijne środki z dwóch programów dedykowanych obszarom wiejskim i zależnym od rybactwa. W czwartek,  30 stycznia, umowy przyznające takie środki z PO RYBY 2014-2020 podpisały dwie grupy: Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania Pomorza Zachodniego i Lokalna Grupa Rybacka „Zalew Szczeciński”.

Do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Szczeciński” trafi 270 tys. zł  To Stowarzyszenie liczy 204 członków. Funkcjonuje na terenie 4 gmin położonych nad Zalewem Szczecińskim: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin, Stepnica. Stowarzyszenie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania Pomorza Zachodniego obejmująca gminy: Dziwnów, Świerzno, Gołczewo, Rewal, Karnice oraz Płoty otrzyma blisko 280 tys. zł.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego wybrał siedemnaście strategii rozwoju lokalnego. Są to kluczowe dokumenty, na podstawie których udzielane jest wsparcie na konkretne inwestycje i projekty ze środków PO RYBY oraz PROW na lata 2014-2020. Za wybór projektów i przeprowadzenie konkretnych naborów odpowiedzialne są już lokalne grupy działania i rybackie lokalne grupy działania.
Na kolejne środki Zachodniopomorskie Rybackie Lokalne Grupy Działania czekają: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu Wieprzy, Grabowej i Unieści, Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka Stowarzyszenie Rybacka oraz Lokalna Grupa Działania “Morze i Parsęta” w Kołobrzegu.