Nocna i świąteczna opieka od lipca – poseł Hoc informuje o zmianach w ratownictwie i SOR-ach

Poseł Czesław Hoc przekazał mieszkańcom wiadomości i perspektywy, jakie mają mieć miejsce w  w Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Zmian szykuje się wiele. 

Poseł przekazał najpierw dobre wiadomości. Pierwsze, jak przekazał poseł Czesław Hoc, to podniesienie stawki na Zespoły Ratownictwa Medycznego typu Specjalistycznego (ZRM S) o 354,67 zł na dobę i dla ZRM P (typu podstawowego) o 279,90 zł. Następnie: wymiana ambulansów – przydzielono dotąd 149 karetek, do dnia 30 kwietnia 2020 – następne 51 ambulansów (koszt ogólny – 80 mln zł). Kolejne: ratownicy medyczni – podwyżki w sposób narastający (od roku 2017), pielęgniarki w ratownictwie med. (od 2015 r.) – od dnia 01 stycznia 2020 r. – 1600 zł miesięcznie/etat.  Poseł poinformował, że wiele pozytywnych działań i inwestycji ma miejsce w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym, w tym – nowe centra urazowe i modernizacja istniejących, nowe SOR-y, 5 nowych całodobowych lotnisk i inne, ale nade wszystko dwa śmigłowce ratownicze mogące operować w trudnych warunkach atmosferycznych i w nocy.

W niedalekiej perspektywie czasu: ratownicze zespoły randez-vous (z lekarzem na pokładzie); motocyklowe zespoły ratownictwa medycznego – szybszy dojazd, głównie w dużych miastach o znacznym nasileniu „korków|” (obecnie jest 8 takich zespołów); wideomonitoring (także w karetkach wyjeżdżających), przycisk na panelu sterowniczym – „Pomoc” (natychmiastowe powiadomienie Policji).

Poseł przekazał również obiecujące wiadomości i perspektywy dla Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych.  Najważniejsze to wzrost o 10% od II połowy 2019 r. stawki bazowej, tym samym – zwiększenie stawek ryczałtów dobowych, co w skali 6 m-cy to koszt 38 mln zł. Po drugie: wzrost o 15% wyceny wag punktowych określonych dla poszczególnych kategorii stanu zdrowia w SOR też od II połowy 2019. W skali 6 m-cy to 142 mln zł wraz z IP – Izbami Przyjęć Szpitali. Zatem – średnia dobowa stawka w SOR w roku 2020 wynosi 20 tys. zł,  od ok. 7 tys. do 53 tys. zł.  Trzecie to prowadzenie TOP SOR (Tryb Obsługi Pacjenta) dla skrócenia czasu oczekiwania pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Do końca roku 2020 mają to mieć wszystkie SOR-y w Polsce.

SOR-y mają mieć obowiązek zapewnienia całodobowego i niezwłocznego dostępu – co wiąże się z tym, że badania muszą być wykonane w takim czasie, by ewentualna zwłoka w ich wykonaniu nie spowodowała uszczerbku dla zdrowia i życia pacjenta. Mają być jasne kryteria w zatrudnieniu personelu medycznego dla obowiązkowego spełnienia kryteriów czasowych oczekiwania pacjentów; a w lokalizacji SOR – miejsce udzielania świadczeń Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NIŚOZ) – od 1 lipca 2020 r.

Jak podaje na koniec poseł Czesław Hoc, przewiduje się ogólny wzrost finansowania bieżącej działalności SOR o 80% w stosunku do roku 2015 (z 971 mln zł do 1 mld 745 mln zł w 2020 r.)