Mimo zapowiedzi, dyskusji o audycie w Gminie Kołobrzeg nie zaplanowano…

O sprawie budzącej wiele kontrowersji pisaliśmy w materiale pt. Zawiadomienie do prokuratury w Gminie Kołobrzeg. Audyt wykazał m.in. możliwość ryzyka korupcji i niegospodarności. Podczas ostatniej sesji radni uzgodnili, że dyskusja nad wnioskami z tego audytu zostanie przeniesiona na następną sesję. Tymczasem radni otrzymali już porządek obrad, a punktu o audycie – po prostu nie ma. 

Przypomnijmy, że o przeniesienie dyskusji nad wnioskami z audytu apelował również sam wójt Włodzimierz Popiołek.  Tymczasem proponowany porządek obrad tej dyskusji nie uwzględnia. Zauważył to radny Krzysztof Chabaj, i pyta:

  • To są ludzie którzy są godni zaufania? Czy mieszkańcy mogą tym ludziom ufać? Mieszkańcy mają prawo wiedzieć,  na co zostały wydane ich pieniądze. Niech każdy sam sobie odpowie na pytanie, kto nas reprezentuje – dodaje.

Sesję Rady Gminy Kołobrzeg zaplanowano na poniedziałek, 27 stycznia. Do sprawy wrócimy.