Pomysłodawcy projektu współfinansowania in vitro apelują do radnych, by odrzucili “krzywdzące naukę stereotypy” i przyjęli projekt uchwały

Jak już informowaliśmy, już jutro radni Rady Miasta w Kołobrzegu będą debatować nad przyjęciem dofinansowania metody leczenia niepłodności in vitro (przeczytaj: Powraca temat dofinansowania in vitro. Projekt uchwały wkrótce może już trafić do radnych) Pomysłodawcą  tego projektu jest grupa działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej (przeczytaj: „Wnosimy to wiano do Rady”. SLD cieszy się z in vitro Wspólny sukces SLD i PO- in vitro w Kołobrzegu przyjęte! Nie bez krzyków i emocji. Kołobrzeskie SLD idzie za ciosem i walczy o in-vitro  )

Choć tym razem miało się obejść bez protestów, nie zanosi się jednak na to. Emocjonalnie do prezydent miasta i wiceprezydent apeluje portal kolobrzegwiary.pl w artykule twierdząc nawet, że “coś takiego jak prawo do posiadania dziecka jest absurdem” (przeczytaj: tutaj).

O uspokojenie emocji oraz o odrzucenie ideologii apeluje pomysłodawca. Do redakcji przysłano skan listu, w którym wprost wystosowano apel do radnych prawa i Sprawiedliwości, ale także do Obywatelskiego Kołobrzegu Jacka Woźniaka. Apelują do sumień radnych:  “w trosce o dobro i szczęście ludzi. Zdystansujcie się od Waszych zwierzchników politycznych, którzy narzucają na Was ideologię polityczną nie mającą żadnego poparcia w nauce“:

Szanowni Radni PiS oraz Obywatelskiego Kołobrzegu.
Zwracamy się do Państwa o poparcie uchwały, która uruchomi możliwość dofinansowania metody leczenia bezpłodności IN-VITRO w Kołobrzegu. Jednym z problemów zdrowotnych dotykających obecnie znaczną część populacji jest niepłodność, która wywiera silnie negatywny wpływ na funkcjonowanie rodziny, stan emocjonalny pary oraz jej funkcjonowanie społeczne i zawodowe. Zjawisko niepłodności nasila się od kilkudziesięciu lat, będąc prawdopodobnie naturalną konsekwencją zmian współczesnego świata i jako takie stanowi ważny wieloaspektowy  problem wymagający pomocy medycznej. W 2005 r rząd SLD przyjął pierwszy w Polsce program zdrowotny finansowania in vitro ze środków publicznych na lata 2006-2008. Po przejęciu władzy przez PiS w listopadzie 2005  r. program został wstrzymany. Dopiero w 2013 r. Platforma Obywatelska uruchomiła program  finansowania in vitro ze środków publicznych bazujący na programie lewicowym z 2005 r. i programie lewicowego prezydenta Częstochowy z 2012 r. W połowie 2016 r. minister  zdrowia dr. Konstanty Radziwiłł w rządzie PiS wygasił finansowanie programu ze środków
publicznych.
Brak dofinansowania ze środków publicznych do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego oraz wysokie koszty zastosowania tej metody powodują, że znaczna część osób dotkniętych analizowanym problemem nie może przystąpić do leczenia. Z inicjatywy samorządowców SLD ora Platformy Obywatelskiej w całej Polsce uruchomiane są lokalne programy refundacji zabiegów in vitro. W samorządzie kołobrzeskim Klub SLD w 2012 r. złożył projekt uchwały wraz z  programem wzorowanym na programie Częstochowskim, ale Prezydent miasta wyraził
sprzeciw. W 2018 r. z inicjatywy SLD Klub Radnych Wioletty Dymeckiej ponowił inicjatywę.  Tym razem Prezydent nie zgłosił sprzeciwu i zobowiązany uchwałą wysłał program do Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji do zaopiniowania. Program został pozytywnie zaopiniowany. Dziś z satysfakcją przyjmujemy fakt sfinalizowania wysiłków samorządu kołobrzeskiego udzielenia pomocy finansowej rodzinom pragnącym skorzystać z tej metody dzięki prospołecznemu programowi Pani Prezydent Anny Mieczkowskiej.

Szanowni Radni Prawa i Sprawiedliwości oraz Obywatelskiego Kołobrzegu. Odrzućcie krzywdzące naukę stereotypy. Apelujemy do Waszych sumień w trosce o dobro i szczęście ludzi. Zdystansujcie się od Waszych zwierzchników politycznych, którzy narzucają na Was ideologię polityczną nie mającą żadnego oparcia w nauce. Zwracamy się do Was z prośbą o poparcie projektu uchwały”. 

Pod listem podpisali się: Bogdan Błaszczyk, wiceprzewodniczący RM (SLD), Jacek Kuś, wicestarosta kołobrzeski (SLD) oraz Jacek Kornatowski (koordynator partii WIOSNA). Sesja Rady Miasta rozpoczyna się jutro o godz. 9.00.

Cały list: sld in vitro