Choinki należy zostawić przed śmietnikiem. Nie zostawiaj na nich żadnych ozdób.

Informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych Miasta Kołobrzeg, że w terminie od 2 stycznia do 28 lutego br. realizowany jest odbiór naturalnych choinek, które należy wystawić przy śmietnikach lub wiatach śmietnikowych.

Choinki odbierane są z częstotliwością jeden raz w tygodniu w piątki.

Choinki wystawione do odbioru są traktowane jako frakcja odpadów biodegradowalnych, muszą być pozbawione wszelkich lampek i ozdób, w tym wykonanych  z tworzyw sztucznych, papieru, metalu, szkła.

Dodatkowo konieczność odbioru choinek można zgłosić:

  • W Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Kołobrzeg – telefonicznie pod numerem 94-35-516-29, 94-35-516-25,
    94-35-516-03 bądź mailowo: m.pytel@um.kolobrzeg.pl