PKP Energetyka chce wydzierżawić działkę w mieście – ma stanąć tam maszt telefonii komórkowej.

Prezydent Anna Mieczkowska poinformowała dzisiaj na swoim portalu społecznościowym, że spółka PKP Energetyka, która jest wieczystym użytkownikiem terenu przy ul. Okopowej w Kołobrzegu, zamierza wydać pozwolenie na budowę masztu telefonii komórkowej mimo protestów mieszkańców. 

Operator sieci telefonii komórkowej P4 złożył wniosek do PKP Energetyka o ustalenie lokalizacji inwestycji, jaką ma być budowa masztu telefonii komórkowej. O ile nie ma w tym nic dziwnego, to jednak działka, na której ma stanąć ten maszt, znajduje się w sąsiedztwie budynków mieszkalnych.

Mając na uwadze dobro mieszkańców zamieszkujących przyległe posesje do działki nr 119/6 oraz złożony protest społeczny mieszkańców, sprzeciwiających się budowie w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych stacji bazowej telefonii komórkowej, to jest budowie ok. 45 metrowej wieży z antenami, przekonana o słuszności ich obaw i niepokojów, kieruję prośbę o to, aby spółka PKP Energetyka nie udostępniała terenu wyżej wymienionej działki na cele budowy wspomnianej stacji bazowej” – pisała do PKP Energetyka zastępca prezydent ds. gospodarczych Ewa Pełechata na początku grudnia ubiegłego roku.

PKP Energetyka  w odpowiedzi poinformowała, że “w chwili obecnej trwają przygotowania do podpisania umowy z firmą P4 sp. z o.o., której przedmiotem będzie wydzierżawienie przez naszą spółkę części nieruchomości składającej się z działki nr 116/3 obręb 13 w Kołobrzegu pod budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym wieży/masztu wolnostojącego“. PKP Energetyka informuje o korzyściach gospodarczych i ekonomicznych takiej decyzji, w związku z czym “przesłanki ekonomiczne potwierdzają słuszność zawarcia takiej umowy“. PKP poinformowała ponadto, że sprzeciw lokalnej społeczności jest skierowany do P4 i PKP Energetyka “nie posiada legitymacji do występowania jako strona w tym sporze“.

Prezydent zachęca jednak mieszkańców do innego rozwiązania. Przypomina, że Rada Miasta Kołobrzeg w dniu 9 grudnia 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg położonego pomiędzy torami kolejowymi relacji Kołobrzeg-Białogard i ulicami Myśliwską i Koszalińską, obejmującego również działkę nr 119/6 w obrębie 13 przy ul. Okopowej. I już ukazało się obwieszczenie o wszczęciu tej procedury oraz o możliwości składania wniosków do projektu planu.

  • Zatem zachęcam Państwa do składania wniosków do tej procedury i wyrażania obaw oraz niepokoju w związku z planowaną inwestycją. Jest na to czas do 31 stycznia 2020 r. – informuje prezydent miasta Kołobrzeg.

Całkiem innym zdarzeniem jest fakt, że z końcem grudnia rozstrzygnięto konkurs na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej dla Gminy Miasto Kołobrzeg wraz z wymianą aparatów telefonicznych i bezprzewodowy Internet. Konkurs ten wygrała właśnie firma P4, składając najbardziej atrakcyjną ofertę za kwotę niemal 69 tysięcy złotych brutto.  Tych dwóch zdarzeń łączyć nie można, gdyż zapytanie ofertowe a planowana budowa masztu nie ma ze sobą nic wspólnego, jednak być może z całkiem ludzkiego punktu widzenia sieć P4 spojrzy jednak przychylniejszym okiem na protest mieszkańców swojego nowego klienta. Wiele jednak zależy od nas samych, zatem warto odpowiedzieć na apel prezydent miasta.

Zobacz też dodatkowo: rozstrzygnięcie oferty świadczenia usług telekomunikacyjnych