W Gościnie powstanie Centrum ratownictwa oraz centrum kryzysowe. Prawie 4 mln złotych z pomocy unijnej wpłynie już na początku przyszłego roku.

Centrum ratownictwa oraz centrum kryzysowe powstanie w Gościnie. Budowa obiektu dla dwóch ważnych gminnych instytucji ma być prowadzona przez pierwsze 10 miesięcy 2020 roku. Na zaplanowane inwestycje władze gminy otrzymają prawie 4 mln zł unijnej pomocy. Fundusze pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Gminne Centrum Ratownictwa oraz Gminne Centrum Kryzysowe powstaną w ramach jednego projektu przy ul. Jagodowej. Pierwsza placówka będzie siedzibą strażnicy OSP wyposażonej w maszt antenowy oraz podziemny zbiornik na gaz płynny. W drugiej zaś mieścić się mają służby zarządzania kryzysowego i posterunek policji z miejscem do prowadzenia działań szkoleniowych.

Koszt inwestycji prowadzonej przez władze gminy Gościno to ponad 5 mln zł. W tej kwocie prawie 4 mln zł stanowi unijna dotacja Urzędu Marszałkowskiego. Prace mają się zakończyć do października 2020 roku.

Projekt wpisuje się w założenia 9 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Infrastruktura publiczna”, działanie 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich”.

Fot. goscino.pl