Bezpiecznie zimą.Wsparcie dla OSP Szczecin.

Niska temperatura otoczenia, szczególnie zimna woda, mogą być bardzo niebezpiecznie dla organizmu. Jego wychłodzenie może doprowadzić do hipotermii. Umiejętność rozpoznawania, przeciwdziałanie, a także zmniejszanie niekorzystnych skutków wychłodzenia to zagadnienia, jakie zostaną poruszone podczas warsztatów zorganizowanych dla ratowników OSP Szczecin. Jednostka zakupi także sprzęt medyczny i ratowniczy, a wszystko to ze wsparciem środków z budżetu województwa zachodniopomorskiego.

 OSP Szczecin otrzymane wsparcie finansowe z Urzędu Marszałkowskiego WZP, w wysokości 10 tys. zł, przeznaczy na realizację programu ZIMA 2019. Rozwój potencjału ratowniczego tej jednostki zwiększy bezpieczeństwo na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Przeszkoleni będą głównie ratownicy OSP Szczecin. Ćwiczenia, symulacje i wykłady przeprowadzone w czasie warsztatów, odpowiednio przygotują uczestników do działań ratowniczych, szczególnie w pobliżu zbiorników wodnych. Omówione zostanie także zjawisko hipotermii. Beneficjent zakupi wyposażenie ratownicze do rozpoznawania stanu hipotermii, specjalistyczne koce do przeciwdziałania wychłodzeniu i ogrzewania osób poszkodowanych. Ratownicy zostaną doposażeni w ubiór termoaktywny, który przydatny będzie szczególnie podczas prowadzenia wielogodzinnych działań, w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, w niskiej jak i wysokiej temperaturze.

Ochotnicza Straż Pożarna SZCZECIN jest jednostką o profilu poszukiwawczo-ratowniczym działającą na terenie Szczecina, a także w uzasadnionych przypadkach na terenie województwa zachodniopomorskiego.