Gmina Kołobrzeg: Dyskusja nad audytem na następnej sesji.

Większość radnych Gminy Kołobrzeg negatywnie przegłosowała wprowadzenie do punktu obrad wniosku radnych dotyczącego audytu w Referacie Kultury i Promocji. Radni zajmą się tym tematem na następnej sesji.  

O przełożenie na następną sesję wnioskował klub radnych “Gmina Równych Szans”. “Ze względu na wagę dokumentu wyniki powinny być poprzedzone merytoryczną dyskusją” i zdaniem radnych nie powinny mieć miejsca na sesji budżetowej. O tej sprawie pisaliśmy wczoraj w materiale pt. Zawiadomienie do prokuratury w Gminie Kołobrzeg. Audyt wykazał m.in. możliwość ryzyka korupcji i niegospodarności.

Radny Tomasz Szafrański zwrócił uwagę, że treść dokumentu krążyła już jakiś czas w przestrzeni publicznej, a tezy, w tym zwłaszcza tezy o możliwości korupcji, powinny być jak najszybciej omówione, gdyż w przeciwnym przypadku temat będzie krążył wśród mieszkańców jeszcze dłużej. Głos zabrał także wójt Gminy Kołobrzeg Włodzimierz Popiołek:

  • Otóż nie uważam, że w tym audycie, o który ja poprosiłem, a nie jakiś pan Wolski, nie ma żadnych nieprawidłowości. Niech to wyjaśni prokuratura, wtedy będziecie mówili o nieprawidłowościach. Zakładam, że każdy pracownik gminy jest człowiekiem uczciwym i przy takiej postawie zostanę. Ale jeśli wy uważacie, że każdy był nieuczciwy, bo był audyt… Ja pozostanę przy swoim stanowisku. Pracowników wydziału promocji już nie ma, i to są konsekwencje. Dokument jest bardzo ważny i dlatego tym bardziej powinien być omówiony na następnej sesji. 

Radny Krzysztof Chabaj poinformował wszystkich radnych, że wczoraj w tej sprawie zostało złożone zawiadomienie do prokuratury, ale jednocześnie zaapelował:

  • Proszę, by nikt nie używał słów, że wójt popełnił przestępstwo. Złożyliśmy do prokuratury zawiadomienie i zostanie to sprawdzone. Jeśli nie było nieprawidłowości, temat zostanie zamknięty 

Radni większością głosów podjęli decyzję, by dyskusję nad audytem przeprowadzonym w Referacie Kultury i promocji umieścić w punkcie obrad następnej sesji.