Nowe strefy płatnego parkowania. Zobacz, co uchwalili radni i kiedy zmiany wejdą w życie.

Radni zajmowali się dzisiaj podjęciem uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg oraz sposobu ich pobierania.

O planowanych zmianach już informowaliśmy w materiale pt.:  Całkowita zmiana stref płatnego parkowania. Poznaj projekt warunków i opłat. Główna zmiana dotyczy  strefy „A”. Przypomnijmy, że Strefa płatnego parkowania – strefa A obejmuje obszary, które ograniczają ulice: Portowa, Towarowa, Morska, Obrońców Westerplatte, Mickiewicza (od Zdrojowej do Rodziewiczówny), Rodziewiczówny, Sikorskiego, Sułkowskiego, Wschodnia (działka nr 46 i nr 15/8 obręb 6), Przesmyk (na odcinku od granicy działki nr 16/3 obręb 6 do ulicy Wschodniej), IV Dywizji Wojska Polskiego, Fredry, wzdłuż torów kolejowych od ulicy Fredry do ulicy Zdrojowej, Zdrojowa, Mickiewicza (od Zdrojowej do Portowej), Arciszewskiego na odcinku od ulicy Jedności Narodowej do granicy działki nr 10/3 obręb 2 oraz Plażowa, na odcinku od ulicy Klonowej do ulicy Wylotowej.

Strefa płatnego parkowania – strefa B obejmuje obszary, które ograniczają ulice: Rzeczna, Bulwar Marynarzy Okrętów Pogranicza, Solna, Kolejowa, Unii lubelskiej, Budowlana.

Opłaty jednorazowe                                                             Strefa A                                         Strefa B
1 Opłata za pierwsze pół godziny postoju                         2,00                                                 1,50
2 Opłata za pierwszą godzinę postoju                               3,90                                                 2,50
3 Opłata za drugą godzinę postoju                                     4,60                                                 3,00
4 Opłata za trzecią godzinę postoju                                   5,50                                                  3,60
5 Opłata za czwartą i każdą następną godzinę postoju  3,90                                                 2,50

2) opłaty abonamentowe:
1 abonament 30 dniowy:  250,00
2 abonament 30 dniowy posiadacza Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca:  60,00
3 abonament 12 miesięczny typu N:  20,00
4 abonament 12 miesięczny typu  N+:  20,00
5 abonament miesięczny ECO dla pojazdów z napędem hybrydowym: 20,00

  • Dlaczego w ogóle chcemy wciągnąć Arciszewskiego w strefę A i nie rozumiem, dlaczego uczniowie spoza Kołobrzegu, którzy już przyjeżdżają do TRM swoimi samochodami, muszą tyle płacić? Podobnie nauczyciele okolicznych szkół. Ta zmiana wywoła tylko taką reakcję, że turyści będą rotować, co spowoduje większy ruch – mówił radny Jacek Kalinowski.

Radni z „Nowego Kołobrzegu” oraz „Kołobrzeskich Razem” wyjaśniali, że właśnie mieszkańcy Kołobrzegu są chronieni abonamentem w ramach Karty Mieszkańca. Radny Artur Dąbkowski podkreślił, że absolutnie nie ma mowy o strefach płatnego parkowania w Podczelu.

  • Co jest celem? Tworzy się je w miejscach, gdzie jest deficyt parkingowy. Tworzy się je po to, by była rotacja. Najpierw zaproponowaliśmy abonament mieszkańca, by ich zabezpieczyć i pamiętam ten lament, że mieszkańcy będą masowo wykupywać abonament i betonować miasto na tydzień, dwa trzy. Dzisiaj funkcjonuje sześć stref płatnego parkowania, będą dwie. Chcemy kolokwialnie mówiąc, zniechęcić do wjazdu w strefę A, ale jeśli mieszkaniec tam pracuje, to w ramach abonamentu będzie mógł tam parkować. Poszliśmy o krok dalej i dla pracowników hotelu, którzy nie są mieszkańcami Kołobrzegu, będą funkcjonować dwa parkingi płatne, i będzie to kwestia negocjacji, by mogły te osoby wykupić abonament. Kwestia dostosowania linii autobusowej oczywiście że jest konieczna i myślę, że nie będzie z tym problemu. N i N+ nie zmienia się zasada, niczego nie zwiększamy. Jeśli rodzic dziecka z niepełnosprawnością dowozi swoje dziecko, to jeżeli ma abonament N lub N+ będzie mógł w strefie A zaparkować. My tego nie zmieniamy! Natomiast nie mogę się zgodzić z teorią, że musimy stworzyć warunki dla uczniów, którzy dojeżdżają autem i muszą tam zaparkować. No nie zgadzam się – mówiła prezydent Anna Mieczkowska.

Radni złożyli projekty poprawek. Autopoprawka prezydent dotyczyła abonamentu 30-dniowego EKO dla pojazdów z napędem hybrydowym. Radny Jacek Kalinowski zgłosił poprawkę, aby abonament 180 dni był z kwotą 340 zł, a abonament 360 dni: 660 zł. Radny Adam Hok zgłosił poprawkę, by uchwała weszła w życie z dniem 1 kwietnia.  Radny Jacek Woźniak zgłosił poprawkę, by dopisać słowa: „strzeżony” i „są prawidłowo oznakowane”.  Radny Kamil Barwinek wnosił, by strefa na Arciszewskiego miała być w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia, natomiast radna Agnieszka Trafas zgłaszała, by mandat czy karę można byłoby zapłacić w terminie nie 3 dni – jak zakłada projekt – a w ciągu 7 dni. Te poprawki przeszły większością głosów.

Cała uchwała o  strefach parkowania przeszła 11 głosami „za”.