Bliżej do obwodnicy Gryfic: znamy wykonawcę, jest pozwolenie

Samorząd województwa jest bliżej zrealizowania ważnej inwestycji drogowej, obwodnicy Gryfic. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie wybrał już wykonawcę prac, a dzisiejsza decyzja wojewody o zezwoleniu na realizację (tzw. ZRID) oznacza, że wkrótce będzie mogła być podpisana umowa z wykonawcą.

 Wykonawcą inwestycji będzie firma BUDIMEX, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu. Inwestycja „Budowa obwodnicy Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)” kosztować będzie łącznie niemal 72 mln zł, z czego prawie 53 mln zł pochodzić będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020. Wkład Województwa Zachodniopomorskiego to ok. 9,5 mln zł. Gmina Gryfice wydatkuje ok. 9,3 mln zł na pozyskanie terenu pod budowę i dofinansowanie samych prac.

 Dobre wieści dla mieszkańców Gryfic i Pomorza Zachodniego. Jesteśmy gotowi do podpisania umowy z wykonawcą, a to oznacza, że chwilę później będziemy mogli przekazać plac budowy i zacznie się ta część inwestycji, na którą wszyscy czekaliśmy – realizacja w terenie. Obwodnica poprawi komfort życia w Gryficach i bezpieczeństwo na tamtejszych drogach – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

 Północna obwodnica Gryfic będzie miała długości około 4,5 km i połączy drogi wojewódzkie nr 110, 109 i 105. Sięgnie od ul. Niechorskiej (DW nr 110) w obrębie Rzęskowa, aż do ulicy Piastów (DW nr 105) w obrębie Stawna – Sokołowa. Nowa droga będzie mieć 7-metrową szerokości jezdni i będzie zaliczana do dróg klasy G (głównych).

Inwestycja obejmie także budowę rond na skrzyżowaniach z drogami wojewódzkimi nr 110 i 109 oraz dwóch istotnych obiektów inżynierskich: nowego mostu przez Regę i wiaduktu nad linią kolejową nr 402 Koszalin-Goleniów.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to sierpień 2021 roku.

Fot. archiwum WZP