Propozycje „Białej Księgi” mogą być niezgodne z Konstytucją? Poseł Hok interpeluje do trzech ministerstw.

Kołobrzeski poseł Marek Hok jest w trakcie przygotowania interpelacji poselskiej, dotyczącej likwidacji opłaty uzdrowiskowej. To kolejne działanie związane z propozycjami zawartymi w „Białej Księdze”, a konkretnie możliwości utraty opłaty uzdrowiskowej przez gminy uzdrowiskowe, w tym Gminę Miejską Kołobrzeg. Poseł ma zamiar dopytać między innymi o zgodność propozycji z zapisem konstytucyjnym.

O możliwości utraty opłaty uzdrowiskowej mówiła Anna Mieczkowska, prezydent miasta Kołobrzeg – zobacz materiał:  Bez konsultacji z samorządami rząd wprowadza regulacje. Kołobrzeg może stracić 30 milionów zł. Dla 45 gmin uzdrowiskowych w kraju może się to okazać zgubnym działaniem – w przypadku Kołobrzegu może to oznaczać utratę ponad 30 milionów złotych.

Poseł Marek Hok szykuje zapytania do 3 ministerstw: Sportu, Rozwoju (które wchłonęło Ministerstwo Turystyki) oraz do Ministerstwa Finansów. Poseł zapytuje między innymi o to, czy propozycje w Białej Księdze były konsultowane ze Stowarzyszeniami oraz czy ich wprowadzenie nie spowoduje zapaści uzdrowisk. Ponadto poseł domaga się sprawdzenia zgodności tych propozycji z artykułem 167 Konstytucji, gdzie między innymi mowa jest o udziale samorządu w dochodach publicznych:”Jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań”.

W najbliższą środę, 11 grudnia, spotyka się Zespół Parlamentarny ds. Uzdrowisk i sprawa możliwości utraty opłaty uzdrowiskowej będzie jedynym punktem tych obrad. O ich przebiegu poinformujemy.