Ruszyło internetowe głosowanie w „Społeczniku”

Do 12 grudnia mieszkańcy Pomorza Zachodniego mogą wybierać w internetowym głosowaniu inicjatywy obywatelskie, które otrzymają dofinansowanie ze środków Programu Społecznik 2019-2021. Jedno działanie możne zdobyć nawet 10 tys. zł.

 Do wyboru mamy łącznie 92 inicjatywy o zasięgu regionalnym oraz powiatowym. Głosujemy na jedną inicjatywę o zasięgu powiatowym (głosować może mieszkaniec zamieszkujący dany powiat) oraz na trzy inicjatywy o zasięgu regionalnym.

Głosowanie odbywa się przez stronę internetową: https://pomorzezachodnie.wybiera.pl

O tym, które inicjatywy obywatelskie otrzymają dofinansowanie decydują w internetowym głosowaniu mieszkańcy Pomorza Zachodniego, którzy najpóźniej w dniu zakończenia głosowania ukończą 16 rok życia. Aby głos był ważny, należy głosować, podając swój adres e-mail oraz datę urodzenia, a także powiat właściwy ze względu na miejsce zamieszkania oraz wyrazić niezbędne zgody. Głosowanie odbywa się tylko elektronicznie, a dany adres e-mail bierze udział w głosowaniu raz.

Aby inicjatywy regionalne mogły otrzymać dofinansowanie muszą zdobyć:

  1. minimum 200 głosów na regionalną inicjatywę obywatelską o zasięgu regionalnym,
  2. minimum 0,15% głosów mieszkańców danego powiatu (wg danych GUS na stan 31.12.2018r.) na regionalną inicjatywę obywatelską o zasięgu powiatowym.

Minimalna ilość głosów dla poszczególnych powiatów to:

białogardzki – 72, choszczeński – 73, drawski – 86, goleniowski – 124, gryficki – 91, gryfiński – 124, kamieński – 71, kołobrzeski – 120, koszaliński – 100, łobeski – 56, myśliborski – 100, policki – 119, pyrzycki – 60, sławieński – 85, stargardzki – 180, szczecinecki – 117, świdwiński – 71, wałecki – 80, Koszalin – 161, Szczecin – 200, Świnoujście – 62.

Dodatkowe informacje można znaleźć na:

  • stronie internetowej operatora www.karrsa.pl w zakładce „Społecznik”;
  • na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w zakładce „Program Społecznik”;
  • na profilu Programu Społecznik w mediach społecznościowych.

Ogłoszenie wyników nastąpi 10 stycznia 2020 r. Zwycięskie inicjatywy będą realizowane od 1 lutego do 31 lipca 2020 roku. Program Społecznik na lata 2019-2021 jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.