Niepełnosprawna młodzież z „Okruszka” trenowała na basenie

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym „Okruszek” zakończono realizację projektu pn. „Działalność terapeutyczno – wychowawcza  i profilaktyczna dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie”. W ramach projektu od maja do połowy  listopada ośmiu uczniów „Okruszka” uczestniczyło w zajęciach na pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu. Projekt adresowany do  młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie sfinansowano ze środków budżetu Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2019 w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kołobrzegu.

Podczas cotygodniowych zajęć na basenie uczniowie opanowywali podstawowe umiejętności pływackie, takie jak utrzymywanie się na wodzie, wstrzymywanie wdechu, zanurzanie, pływanie strzałką, żabką, kraulem. Korzystali z atrakcji dostępnych na basenie: sauny, jacuzzi i rynien wodnych. Zajęcia na basenie stwarzały możliwość rozwijania i doskonalenia umiejętności z zakresu samoobsługi. Były dla uczniów chwilą radości, odprężenia i odpoczynku. Kształtowały umiejętność bezpiecznego zachowania się w wodzie.  Głównym celem projektu było ukazanie młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną właściwych, atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego jako alternatywy dla zachowań ryzykownych i patologicznych.