Łącznie oddali ponad 1300 litrów krwi. Dziś otrzymają szczególne wyróżnienia i podziękowania.

Rok 2019 jest wyjątkowym czasem. Polski Czerwony Krzyż – najstarsza polska organizacja humanitarna obchodzi swoje setne urodziny. PCK powstał tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Zaczynał od opieki nad chorymi i rannymi w powstaniu wielkopolskim i powstaniach śląskich. 18 stycznia 1919 roku założono Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, przemianowane w 1927 roku na Polski Czerwony Krzyż, organizację humanitarną będącą członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Polski Czerwony Krzyż zajmuje się udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych, promocją właściwych zachowań zdrowotnych i ekologicznych. PCK jest liderem w zakresie szkoleń pierwszej pomocy w Polsce. Do misji organizacji należy także promocja honorowego krwiodawstwa oraz prowadzenie kampanii, które mają na celu rozwój krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce oraz pozyskiwanie dawców krwi.

W kołobrzeskim Oddziale Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża, od wielu lat jednej z wiodących jednostek Zachodniopomorskiego Oddziału Okręgowego PCK w Szczecinie, w sposób aktywny realizowane są  wszystkie działania statutowe. Do najważniejszych z nich, każdego roku, należą przedsięwzięcia pomocowe dla najuboższych, podczas których rozdane zostają paczki żywnościowe na Święta Wielkanocne oraz Święta Bożego Narodzenia, a także wyprawki szkolne dla dzieci z rodzin najbardziej potrzebujących. Działania Oddziału przyczyniają się do realizacji programu unijnego, polegającego na dożywianiu najuboższych. Oddział z z zaangażowaniem promuje  honorowe krwiodawstwo. Organizuje akcje poboru krwi oraz prowadzi działania promujące, w postaci realizacji, np. Olimpiady Wiedzy o Honorowym Krwiodawstwie PCK dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przyczynia się również do kształtowania postaw prozdrowotnych wśród lokalnego społeczeństwa, poprzez udział w organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia, Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS, a także Mistrzostw Pierwszej Pomocy PCK.

Dlatego podczas uroczystej Gali, która rozpocznie się o godzinie 17.00, przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia. Wszyscy wyróżnieni na dzisiejszej Gali – Honorowi Dawcy Krwi, a jest ich 71, dotychczas łącznie oddali ponad 1300 litrów krwi.