Mielno łączy trasy rowerowe w spójną sieć. Nie zabraknie pomocy UE na kolejną drogę dla cyklistów

Co prawda kolejna ścieżka rowerowa będzie stosunkowo niewielka, ale jej budowa ma duże znaczenie dla spójności tras w Mielnie. Zaprojektowana nowa infrastruktura dla cyklistów połączy bowiem nie tylko inne planowane lub realizowane odcinki dróg, ale także centrum miasta z przyszłym węzłem przesiadkowym. Umowę unijnego wsparcia podpiszą w Mielnie, w środę 20 listopada 2019 roku, burmistrz Olga Roszak-Pezała i wicemarszałek województwa Tomasz Sobieraj. 

 Nowa droga rowerowa będzie mieć długość około 140 metrów. Jej najważniejszą zaletą będzie scalenie z innymi projektowanymi bądź realizowanymi odcinkami tras dla cyklistów oraz połączenie centrum miasta z planowanym węzłem przesiadkowym (budowie węzła Zarząd Województwa przyznał już na początku listopada br. ponad 2 mln zł dofinansowania z UE). Dodatkowo nowa infrastruktura zostanie odpowiednio oznakowana, podobnie jak i część ul. Północnej, od przewidzianej do budowy ścieżki rowerowej do projektowanego kolejnego odcinka w kierunku Koszalina. Koszt inwestycji Gmina Mielno oszacowała na ponad 200 tys. zł. Unijne wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego wyniesie 53 tys. zł. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Prace przy projekcie mieleński samorząd zaplanował
w pierwszej połowie 2020 roku.

Projekt wpisuje się  w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna”, działanie 2.3Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.