Wiemy, w jakich komisjach pracować będą parlamentarzyści z Pomorza Zachodniego

Posłowie wybrani w wyborach parlamentarnych rozpoczęli swoje prace w poszczególnych komisjach sejmowych. Nie wszyscy. Najprawdopodobniej wybrani posłowie PiS zajmą wysokie stanowiska w rządzie, który ma powołać premier Mateusz Morawiecki. W bieżącej kadencji Sejmu i Senatu Pomorze Zachodnie ma bardzo silną reprezentację. 

Okręg nr 40 Koszalin:

Golińska Małgorzata, PiS – nie jest wpisana w rejestrze komisji

Jerzy Hardie – Douglas, KO
Podejmie pracę w Komisji Zdrowia.

Czesław Hoc, PiS
Poseł zajmować się będzie pracami w 3 komisjach:

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
Komisja Zdrowia – w której pełni rolę zastępcy przewodniczącego

Marek Hok, KO:
Kołobrzeski poseł pracować będzie w Komisji do Spraw Petycji, a także w Komisji Zdrowia.

Radosław Lubczyk, PSL-Kukiz15: również podejmie pracę w Komisji Zdrowia.

Małgorzata Prokop-Paczkowska (Lewica)
Posłanka pracować będzie w Komisji do Spraw Petycji oraz w Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Paweł Szefernaker, PiS – podobnie jak Małgorzata Golińska, nie jest wpisany w żaden rejestr komisji.

Piotr Zientarski, KO:
Komisja Łączności z Polakami za Granicą
Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
Komisja Ustawodawcza

Okręg nr 41 (Szczecin):

Leszek Dobrzyński, PiS
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny

Magdalena Filiks, KO
Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka

Marek Gróbarczyk, PiS
podobnie jak dwójka pozostałych posłów z PiS, nie jest wpisany w żaden rejestr Komisji.

Michał Jach, PiS
Komisja Obrony Narodowej

Katarzyna Kotula, Lewica:
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny
Komisja Regulaminowa, Spraw Poselskich i Immunitetowych

Artur Łącki, KO:
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Arkadiusz Marchewka, KO:
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii
Komisja Finansów Publicznych
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – zastępca przewodniczącego

Grzegorz Napieralski, KO:
Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

Sławomir Nitras, KO
Komisja do Spraw Unii Europejskiej
Komisja Spraw Zagranicznych

Jarosław Rzepa, PSL-Kukiz15
Komisja Kultury i Środków Przekazu

Artur Szałabawka, PiS
Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Komisja Obrony Narodowej

Dariusz Wieczorek, Lewica
Komisja do Spraw Energii i Skarbu Państwa
Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

To, że trójka posłów nie podjęła pracy w komisjach stałych Sejmu, nie oznacza, że posłowie nie chcą się wziąć do pracy. To oznacza nie mniej nie więcej stanowisko albo ministra, albo sekretarza stanu.

Zgodnie bowiem z artykułem 7 rozdziału VI Regulaminu Sejmu RP,  poseł pełniący funkcję członka Rady Ministrów lub sekretarza stanu nie może być członkiem komisji stałej Sejmu RP. Wyjątkiem jest Komisja Nadzwyczajna, którą Sejm może powołać do rozpatrzenia projektu ustawy o zmianie Konstytucji (art. 86b ust. 1 Regulaminu Sejmu RP).  Jego członkostwo w komisji wygasa z dniem powołania w skład Rady Ministrów lub powierzenia funkcji sekretarza stanu.  Premier Mateusz Morawiecki proponując skład nowego rządu już proponował posła Gróbarczyka na ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Można być niemal pewnym, że i posłanka Małgorzata Golińska i  Paweł Szefernaker mogą zająć stanowiska sekretarza stanu – albo i ministerialne. I nie jest to dziwne, bowiem ta właśnie trójka podobne stanowiska w poprzednich latach zajmowała.

Małgorzata Golińska: posłanka poprzedniej kadencji. Od roku 2018 pełniła funkcję wiceministra środowiska i głównego konserwatora przyrody.

Paweł Szefernaker: poseł VIII kadencji. W 2015 roku powołany został na Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, natomiast w 2018 powołany został na Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, objął również funkcję pełnomocnika rządu ds. współpracy z samorządem terytorialnym, powierzono mu ponadto odpowiedzialność za sprawy związane z administracją, współpracą z samorządem terytorialnym, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz mniejszościami narodowymi i etnicznymi.

Marek Gróbarczyk – pełni już trzecią kadencję poselską. W 2007 został ministrem gospodarki morskiej, od 2015 pełnił funkcję ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego. W miniony piątek premier Mateusz Morawiecki przedstawił nowy rząd, w którym ponownie Marek Gróbarczyk ma zająć to stanowisko.

Senat RP:

Silna reprezentacja Pomorza Zachodniego jest również w Senacie.  Senatorem okręgu nr 97  – Szczecin – wybrany został Tomasz Grodzki, który jako kandydat opozycji typowany na Marszałka Senatu objął to  stanowisko. Senatorów z Pomorza Zachodniego mamy łącznie 4:

Tomasz Grodzki (okręg nr 97), Szczecin
wybrany Marszałkiem Senatu, zasiada w: Komisji Obrony Narodowej oraz w Komisji Zdrowia

Magdalena Kochan (okręg nr 98), Świnoujście
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

Janusz Gromek (okręg nr 99) Koszalin (w tym Kołobrzeg):
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

Stanisław Gawłowski (okręg nr 100):

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą
Komisja Środowiska

 

Fot. Kancelaria Sejmu Aleksander Zieliński