Dwie złote i jedna srebrna – odznaki Gryfa Pomorskiego

W środę 6 listopada 2019 roku na XI Sesji Rady Powiatu w Kołobrzegu, na wniosek Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego, nadano Honorowe Odznaki Gryfa Zachodniopomorskiego: złotą: Danucie Adamskiej-Czepczyńskiej oraz Helenie Czerniawskiej, a także srebrną: Ryszardowi Czepulonisowi. Wręczenia wyróżnień dokonała Anna Bańkowska, Członek Zarządu Województwa.

Honorowa Odznaka Gryfa Zachodniopomorskiego to regionalna odznaka ustanowiona 7 października 2002 przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego i nadawana osobom zasłużonym dla tego województwa. Odznakę tę nadaje się osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej i publicznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Pomorza Zachodniego.

Odznaka ma dwa stopnie: srebrny, będący pierwszym w kolejności odznaczeniem i złoty, nadawany osobom uprzednio odznaczonym odznaką srebrną. Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego nadaje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w drodze uchwały, podjętej na wniosek Komisji Odznaki.