Defibrylator, wzmocniony zabezpieczeniami, ponownie dostępny

Na budynku Bosmanatu Portu w Kołobrzegu zainstalowana została skrzynka z defibrylatorem. Jest to sprzęt, który został skradziony, a potem odzyskany – wcześniejsza jego lokalizacja to Punkt Informacji Turystycznej w porcie. Defibrylator został sprawdzony i na nowo uzyskał stosowne certyfikaty. Obecnie, gdy skrzynka zostanie otwarta, uruchamia się sygnał dźwiękowy i wysłane zostaje smsowe powiadomienie do Straży Miejskiej.

Drugi defibrylator znajduje się przy wejściu do Urzędu Miasta. Oba defibrylatory zostały zakupione i przekazane na rzecz Miasta przez Miejską Energetykę Cieplną w 2016 r.