Nadanie nazw rondom poprzedzone osobliwą dyskusją: padły słowa o “lansie” radnych…

Z pozoru dwie proste uchwały zamieniły się w dyskusję, w której nawet jedna z radnych zarzuciła innym radnym… lans. Interweniowała prezydent miasta Anna Mieczkowska i po raz kolejny nie obyło się bez osobistych wycieczek. 

Najpierw dyskusja wokół tematu nadania imienia Związku Inwalidów Wojennych RP zaczęła się od wypowiedzi radnej Izabeli Zielińskiej:

  • Ubolewam, że rondo na VI Dywizji Piechoty nie będzie nazwane imieniem WOŚP. To nie jest dobre miejsce na rondo im. Inwalidów Wojennych, do których odnoszę się z szacunkiem.

Radna zauważyła, że ulica VI Dywizji Piechoty leży w pobliżu cmentarza i jej zdaniem powinno się pracować nad tym, by zmienić wizerunek tego rejonu, gdyż i ta ulica “jest przy cmentarzu, i osiedle Europejskie jest przy cmentarzu”  i wyraziła opinię, że powinno się odejść od martyrologii. To nie spodobało się radnemu Bogdanowi Błaszczykowi, który zaznaczył, że właśnie ze względu na nazwę ulicy jest to najlepsze miejsce dla proponowanej nazwy ronda:

  • To wyraz pewnego hołdu wszystkim tym, którzy w czasie wojny walczyli o ojczyznę, oddając swe życie. Ulica nosi nazwę VI Dywizji Piechoty, wielu chłopaków z tej dywizji leży na cmentarzu wojennym. Rondo Inwalidów jak najbardziej pasuje do tego terenu.

Radny dodał, że właśnie młodzi powinni pamiętać o tym, komu dziś zawdzięczają wolność i wolną Europę.

Dyskusja jednak zeszła na emocjonalne tory, gdyż radna poczuła się urażona odpowiedzią wiceprzewodniczącego Rady. Wspomniała, że historii uczyła się od dziadków, którzy przeżyli wojnę i obozy koncentracyjne i prosi o uszanowanie jej wypowiedzi.  Zaproponowała poprawkę, by rondo nosiło nazwę “Europejskie”, padła również propozycja, by nosiło imię pierwszego prezydenta Kołobrzegu Stefana Lipickiego. Obie poprawki jednak nie uzyskały aprobaty radnych, cała uchwała o nadaniu imienia Związku Inwalidów Wojennych RP przeszła 11 głosami “za”.

Inaczej jednak sprawa miała się z nazwaniem ronda przy zbiegu ulic Portowej/Mickiewicza /Szkolnej. Według wnioskodawców, miałoby ono nosić imię Honorowych Dawców Krwi. Wobec radnych, którzy przedłożyli radnym ten projekt uchwały, padły m.in. twierdzenia o nieprawidłowym sposobie przekazania projektu uchwały na ręce radnych.

Z pozoru krótki projekt wywołał szeroką dyskusję, w której między innymi radna Izabela Zielińska zasugerowała lans radnemu Łukaszowi Ziębie i Kamilowi Barwinkowi, swoim byłym kolegom klubowym. Radna otrzymała ostrą reprymendę od prezydent miasta Anny Mieczkowskiej, która zwróciła uwagę, że radna z niewiadomych powodów, jest osobą atakującą innych radnych.  Ostatecznie projekt nadania imienia Honorowych Dawców Krwi został przyjęty 10 głosami “za” przy 2 sprzeciwu i przy 7 wstrzymujących się.