Konferencja naukowa: “Archeologia pól bitewnych”

W poniedziałek 4 listopada, w imieniu Muzeum Oręża Polskiego, zapraszamy  na konferencję naukową pt. „Archeologia pól bitewnych”. Podczas podzielonej na dwa panele konferencji przybliżone zostaną zagadnienia  związane z popularnym w Europie kierunkiem edukacyjno-muzealnym, który w Polsce nadal pozostaje nieco w cieniu.

Kontekstem spotkania badaczy jest plan reorganizacji części stałej wystawy militarnej MOP i uatrakcyjnienie jej o zabytki pozyskane z miejsc autentycznych starć zbrojnych – przede wszystkim z okresu II wojny światowej. Działania te, połączone z pozyskaniem przez kołobrzeską placówkę nowych artefaktów militarnych, wzbogaconych potwierdzonym źródłowo pochodzeniem, stanowią część nowego programu badawczego. Zbiega się on w czasie z przygotowaniami do 75. rocznicy zakończenia walk o Kołobrzeg, przypadającej w marcu 2020 r. oraz 75. rocznicy zwycięstwa sił sprzymierzonych nad III Rzeszą i Cesarstwem Japonii.

Udział w konferencji potwierdzili: prof. PUM w Szczecinie, dr hab. Andrzej Ossowski, specjalista w dziedzinie medycyny sądowej i ekshumacji oraz Piotr Brzeziński reprezentujący Stowarzyszenie Pomorze 1945. Oprócz gości swoje przemyślenia w temacie przedstawią także pracownicy merytoryczni Muzeum Oręża Polskiego.

Konferencja odbywać się będzie w głównej siedzibie MOP – Pałacu Braunschweigów (Sala Plafonowa). Ma charakter bezpłatny i otwarty. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Powiatu Kołobrzeskiego oraz Gminy Miasto Kołobrzeg.

„Archeologia pól bitewnych” – Konferencja naukowa

Pałac Braunschweigów w Kołobrzegu, 4.11.2019 r.

 • 11.00 – Otwarcie konferencji:
 • Przywitanie gości – T. Tamborski.
 • Słowo wstępne – A. Ostasz.
 • 11.30 – 12.45 – Blok referatowy nr 1:
 • 30 – 11.45 – Ł. Gładysiak – „Muzea pól bitewnych w Europie”.
 • 50 – 12.05 – A. Ossowski – „Problematyka poległych na polach bitew”.
 • 10 – 12.25 – P. Brzeziński – „Zewnętrzny pierścień obrony Szczecina w 1945 r. – historia obrony samotnego folwarku”.
 • 30 – 12.45 – Dyskusja.
 • 12.45 – 13.00 – Przerwa kawowa.
 • 13.00-14.35 – Blok referatowy nr 2:
 • 00 – 13.15 – A. Ostasz – „Poszukiwania na podwodnych polach bitew”.
 • 20 – 13.35 – O. Wróblewski – „Archeologia pól bitewnych w świetle aktualnych przepisów prawnych”.
 • 40 – 13.55 – P. Leszmann – „Archeologia pól bitewnych jako produkt edukacji turystyczno-historycznej”.
 • 00 – 14.15 – Ł. Gładysiak – „Archeologia pól bitewnych w Muzeum Oręża Polskiego – nowa koncepcja ekspozycji”.
 • 20 – 14.35 – Dyskusja.
 • 14.35 – 15.15 – Przerwa obiadowa.
 • 15.20 – 16.00 – Debata: „Archeologia pól bitewnych – szansa czy zagrożenie dla muzealnictwa”.
 • 00 – Oficjalne zakończenie konferencji.