Pomnik Ofiar NKWD i Zagłady Nadberezyńców ponownie na sesji

Po raz kolejny podczas najbliższej sesji Rady Miasta stanie sprawa pomnika Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD 1937-1938 i Zagłady Nadberezyńców. Przypomnijmy, że Rada Miasta wyraziła zgodę, jednak nie w miejscu, które chcieli inicjatorzy budowy. 

Sprawa pomnika poruszana była w materiale: Pomnika Ofiar Nadberezeńców nie będzie. Komitet nie przyjmuje lokalizacji, którą uchwalili radni. “Zostaliśmy sprzedani”, mówią inicjatorzy.

Z inicjatywy grupy radnych na prośbę Stowarzyszenia – Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD 1937-1938 i Zagłady Nadberezyńców w ZSRR, po analizie przedłożonej dokumentacji oraz projektu artysty rzeźbiarza Romualda Wiśniewskiego, grupa radnych proponuje przychylić się do propozycji lokalizacji „Pomnika Ofiar Operacji Antypolskiej NKWD 1937-1938 i Zagłady Nadberezyńców” na działce nr 23/1, położonej w obrębie ewidencyjnym 16 miasto Kołobrzeg przy ul. 6 Dywizji Piechoty, uzgodnionej z Prezydent Anną Mieczkowską.

Przypomnijmy, że na tę lokalizację radni podczas sesji, na której to omawiano, nie wyrazili zgody. Teraz projekt ponownie trafi pod obrady za sprawą grupy radnych, która poprzednio głosowała za tą lokalizacją. Jak będzie tym razem, przekonamy się już w najbliższy wtorek.