Młodzieżowa Rada Miasta z nowym statutem

Prezydent miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska zdecydowała się zwiększyć kompetencje Młodzieżowej Rady Miasta. Zmiany w statucie przedstawiła dziennikarzom podczas poniedziałkowego spotkania, teraz tematem zajmą się radni.

Uchwała Rady Miasta, jeśli zostanie podjęta, pozwoli unowocześnić pracę Młodzieżowej Rady Miasta Kołobrzeg i dostosować zadania do aktualnych potrzeb młodzieży uczącej się na terenie kołobrzeskich szkół.

  • Do tej pory była ona bardzo zmarginalizowana. Teraz otwieramy nowy rozdział – informuje prezydent Anna Mieczkowska.

MRM jest reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie Miasta Kołobrzeg. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa 2 lata. Rozpoczyna się 1 stycznia i trwa do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym mija okres dwuletniej kadencji. Bez zmian sesje Młodzieżowej Rady Miasta odbywać się w siedzibie Urzędu Miasta Kołobrzeg lub w innym miejscu uzgodnionym z Biurem Rady Miasta. Informacje o jej działalności będą zamieszczane na stronie internetowej Urzędu Miasta w Kołobrzegu oraz w mediach społecznościowych. Jej działalność jest bezpłatna i apolityczna, a jednym z jej głównych celów jest rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży. Okręgi wyborcze będą w szkołach zarówno podstawowych – gdzie będzie się wybierać 1 radnego, jak i średnich, skąd do Rady trafi 2 radnych. Statut określa również sposób organizacji wyborów, wybory prezydium Rady oraz ustanowienie opiekuna, którego wyznacza prezydent miasta.

Aktualny statut MRM ustanowiony został w 2007 roku. Po jego aktualizacji MRM rozpocznie kolejną kadencję na nowych warunkach.

Fot. UM Kołobrzeg