Gmina: Wójt chce podnieść podatki do maksymalnych stawek. Budzistowo protestuje.

Planowana na wtorek, 29 października sesja Gminy Kołobrzeg może nie być miła dla wójta gminy Kołobrzeg. Przedłożony radnym projekt uchwały zakłada podwyższenie stawek opłat za nieruchomości do stawek maksymalnych. Przeciwko takiej propozycji stawek zaprotestowali mieszkańcy Budzistowa na wczorajszym spotkaniu sołeckim. Na taką podwyżkę nie wyraża też zgody część radnych. 

Radny Gminy Kołobrzeg Krzysztof Chabaj szczegółowo zaprezentował propozycje podatków w gminie na 2020 rok.  W myśl tej propozycji wszystkie stawki podatku od nieruchomości na 2020 rok miałyby być podniesione do górnej granicy, ustalonej przez Ministerstwo Finansów na 2020 rok.

Jeden z najwyższych procentowo wzrostów dotyczy budynków mieszkalnych. Podatek od nieruchomości w budynkach mieszkalnych z obowiązującego w wysokości 0,68 zł mają wzrosnąć do 0,81 zł. Według tej propozycji skutki wzrostu wyniosą aż 19,1 procent. Podobnie jest przy propozycji stawek dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: z obecnie obowiązującej stawki 20,80 zł mają wzrosnąć do 23,90 zł – jak w pozostałych przypadkach, jest to górna granica określona przez MF.

  • Podwyżka będzie maksymalnie podniesiona na ile pozwala ministerstwo finansów. I całe szczęście, że jest ministerstwo finansów, bo pewnie jakby nie wprowadzało górnej granicy podwyżki, to ci ludzie pewnie jeszcze bardziej by podnieśli podatek od nieruchomości. Tylko czy nasza gmina jest biedną gminą, żeby aż tak obciążać mieszkańców??? Gwarantuję Państwu, że nie

-informuje radny Chabaj i zaznacza, że takiej polityce mówi stanowcze “nie”. Jego zdaniem radni skupieni wokół wójta “przyklepują wszystko jak leci” , a wójt nie podejmuje racjonalnych decyzji.

W związku z tym projektem uchwały w sobotę, 26 października, odbyło się zebranie wiejskie w sołectwie Budzistowo. Z zaproszonych radnych obecni byli tylko Krzysztof Chabaj oraz Zygfryd Zygowski. Wnioski po spotkaniu były jednoznaczne: mieszkańcy Budzistowa nie wyrażają woli celowości maksymalnego podniesienia stawek podatków od nieruchomości na terenie Gminy Kołobrzeg na rok 2020. Podczas spotkania podjęto uchwałę, w myśl której mieszkańcy wyrażają protest przeciwko celowości maksymalnego podniesienia stawek podatków. Sołtys Budzistowa Ewa Matczak została zobowiązana do przedstawienia tego stanowiska podczas najbliższej sesji.

Szerzej sprawę podniesienia podatków omówimy po sesji Rady Gminy Kołobrzeg.