PCK zawnioskowało, radni przygotowali uchwałę: nadanie dla ronda imienia Honorowych Dawców Krwi.

Jeśli radni podczas najbliższej sesji podejmą uchwałę, rondo położone na zbiegu ulic: Portowej, Adama Mickiewicza i Szkolnej w mieście Kołobrzeg, będzie nosiło imię Honorowych Dawców Krwi. 

W dniu 22.10.2019 r. do Biura Rady Miasta płynął wniosek Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Kołobrzegu w sprawie nadania nazwy ronda im. Honorowych Dawców Krwi.

Z inicjatywy radnego Łukasza Zięby i radnego Kamila Barwinka, przygotowany został projekt uchwały w tej sprawie, który będzie omawiany podczas najbliższej sesji. W uzasadnieniu czytamy:

“Honorowe Krwiodawstwo jest jedną z form nowoczesnego patriotyzmu. Nie ma w życiu człowieka nic wspanialszego, niż to kiedy jeden człowiek pomaga drugiemu, a szczególnie, gdy własną krwią ratuje mu zdrowie i życie. Niesie konkretną pomoc. Często w dramatycznych chwilach dla chorych i poszkodowanych w nagłych wypadkach. Daje osobisty przykład, a także wsparcie. Cóż może być bardziej wzniosłego niż to, że honorowo i bezinteresownie człowiek oddaje cząstkę samego siebie – bliźniemu. Dzieląc się sobą z drugim człowiekiem, czyni to z dobroci serca, w myśl zasady: „Dar Krwi – Darem Serca”. Stosunek Honorowych Dawców Krwi do najbardziej ludzkich potrzeb zasługuje na najwyższy szacunek i powinien być wzorem dla tych, którzy nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jak wiele mogliby zrobić dla innych. Biorąc pod uwagę wniosek Oddziału Rejonowego PCK w Kołobrzegu oraz mając na względzie nieoceniony wkład Honorowych Dawców w Krwi w ratowanie życia ludzkiego, Grupa Radnych wyszła z inicjatywą nadania rondu w Kołobrzegu nazwy im. Honorowych Dawców Krwi”.

Najbliższa sesja planowana jest na dzień 5 listopada.