Kołobrzeska “Trójka” kończy 60 lat! Poznaj jej historię.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu obchodzi swoje 60 – lecie.  To właśnie w roku 1959, 10 października, uroczyście otwarto po raz pierwszy rok szkolny. Oficjalne obchody tej okrągłej rocznicy rozpoczynają się jutro, 25 października.  W tym roku minęło również 45 lat od nadania Szkole imienia Marynarzy Polskich.  

Budynek, w którym mieści się szkoła, został zbudowany w latach 1912 – 1914 według projektu dr inż. Henryka Göbela. Był to okazały i bardzo nowoczesny obiekt.

W kwietniu 1914 r. do budynku wprowadziły się dwie średnie szkoły żeńskie: liceum (Lyzeum) i seminarium nauczycielskie (Oberlyzeum). Jak podaje dr Hieronim Kroczyński w dziele “Kronika Kołobrzegu”, ulica Łopuskiego nosiła wtedy nazwę Królowej Ludwiki.

Uroczyste otwarcie nowego budynku odbyło się 14 maja 1914 roku. Na patronkę szkoły wybrano królową pruską Ludwikę, stąd często była używana nazwa obiegowa “Luisen – Schule”. Mieściło się tu 36 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna i nowoczesne, jak na owe czasy, pomieszczenia sanitarne. Ze szczególną troską urządzono aulę. Jej ściany zdobiły freski przedstawiające patronkę i bohaterów kołobrzeskich z roku 1807. W oknach były witraże, które zatytułowano “stare i nowe czasy”. Uroczystość otwarcia nowego budynku miało miejsce wg dr Kroczyńskiego: 14 maja 1914 roku w nowym Pałacu Nadbrzeżnym.

17 marca 1924 r. w auli szkolnej odbyło się zebranie założycielskie Kołobrzeskiego Towarzystwa Miłośników Regionu. Już w rok po utworzeniu Towarzystwo otworzyło pierwsze kołobrzeskie muzeum, tymczasowo w pomieszczeniach szkoły. Dyrekcja przeznaczyła na ten cel dwie sale lekcyjne i korytarz w północnej części budynku. Kierownikiem muzeum został jego organizator i nauczyciel liceum dr Otto Dibbelt. Pierwsza wystawa składała się z dwóch tematów: I – dzieje ziemi i prehistoria, II – historia kultury. W muzeum urządzono miedzy innymi „izbę chłopską” i „pokój biedermeierowski”.

 

W listopadzie 1944 roku Kołobrzeg formalnie ogłoszono twierdzą i rozpoczęto fortyfikowanie miasta i przedpola. Załoga twierdzy liczyła około 10 tysięcy żołnierzy. Podczas walk o Kołobrzeg trwających od 4 do 18 marca miasto zostało zniszczone w niemal 90 procentach. Większość ulic była nieprzejezdna z powodu gruzu, a resztki wypalonych domów groziły zawaleniem nawet przy silniejszym wietrze. Bardzo poważnie został zniszczony budynek szkoły.

Fot. archiwum SP3

Odbudowę budynku rozpoczęto w roku 1957, czyli 12 lat po zakończeniu wojny.  Podjęto starania, by budynek został odbudowany według starych planów.  Remont zakończono w  roku 1959 i wtedy właśnie  utworzono Szkołę Podstawową nr 3. Jednak ze względu na przedłużający się remont, rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 10 października 1959 roku.  Szkoła zajmowała prawe skrzydło budynku, szeroko otwarte dla 600 uczniów. Pierwszym kierownikiem szkoły został mgr Bronisław Zgoła. Lewe skrzydło budynku przeznaczone było dla Studium Nauczycielskiego wraz ze Szkołą Ćwiczeń. Pierwszego grudnia 1960 roku Szkoła Ćwiczeń, związana organizacyjnie ze Studium Nauczycielskim, została połączona z SP 3 w jedną szkołę pod kierownictwem mgr Edwarda Skroka.

27 grudnia 1974 roku, decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 uzyskała zezwolenie na ustanowienie i używanie sztandaru.

Dzień 23 kwietnia 1975 roku – to dzień nadania imienia szkole. W tym dniu, podczas apelu na auli szkolnej, nastąpiło przekazanie sztandaru.

Nadane Szkole w 1974 roku imię Marynarzy Polskich czyni całą społeczność szkolną spadkobiercami tych wszystkich wartości, które ściśle wiążą się z pełnymi odwagi, poświęcenia i postawami i czynami Ludzi Morza.

Fotografie P. Moecke zamieszczone zostały w folderze Deutschlands Städtebau KOLBERG, który został wydany w Berlinie w roku 1921. Folder ten ma swoją historię, ale o tym w innym materiale i innym czasie. 

1 thought on “Kołobrzeska “Trójka” kończy 60 lat! Poznaj jej historię.

Komentowanie zamknięte