2019: Członkowie komisji po alkoholu, wykroczenia inne i frekwencja – dane z całego kraju z godziny 12.00.

Kolejne dane dotyczące dzisiejszych wyborów. Za Państwową Komisją Wyborczą przedstawiamy stan na godz. 12.00.  

Od godziny 6 rano do godziny 10.00 odnotowano 30 wykroczeń w skali kraju. 16 dotyczyło usuwania lub uszkadzania ogłoszeń wyborczych. Zgłoszono 2 przypadki członków komisji, którzy przyszli do komisji po spożyciu alkoholu. 1 przypadek miał miejsce w komisji nr 5 – Rębieszyce, powiat jędrzejowski, i była to przewodnicząca komisji. Od czynności, które miała wykonywać została odsunięta. Drugi przypadek miał miejsce w komisji nr 121 w Lublinie –  tam członek komisji stawił się pod wpływem alkoholu, i również został odsunięty od prac.

Popełniono 11 wykroczeń z kodeksu wyborczego. Najwięcej, gdyż 9 dotyczyło prowadzenia agitacji wyborczej, natomiast rozprowadzania materiałów wyborczych: 2. Komisja nr 5 z miejscowości  Małkowa – woj. Pomorskie – miała problem z dostaniem się do sejfu, w którym przechowywane były materiały wyborcze. Po pierwszym wyjęciu sejf zamknięto, a kiedy komisja chciała wybrać kolejne materiały wyborcze, nie można było tego sejfu otworzyć. Musiała interweniować straż pożarna.  Żadne z incydentów jednak nie powodują przedłużenia ciszy wyborczej.

Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła przede wszystkim dane dotyczące frekwencji, z godziny 12.00, które spłynęły od 25 430 Obwodowych Komisji Wyborczych. Uprawnionych do głosowania jest łącznie 29 mln 546 182 osoby, wydano 18,14% kart do głosowania. Najwyższa frekwencja wyniosła w okręgu nr 14 – Nowy Sącz: 23%, następnie w okręgu nr 27 Bielsko – Biała: 21, 55% oraz w okręgu nr 15 Tarnów: 21,49%. Najniższa to okręg nr  21 Opole – 15, 26%, okręg nr 25 Gdańsk: 15,39% i okręg nr 8 Zielona Góra:  15,59%. Pod względem województw najwyższa frekwencja wyniosła w województwie małopolskim:  21,13%, podkarpackim: 20,26% i podlaskim: 20, 19%.  Najniższa: opolskie – 15,26%; lubuskie – 15,59% oraz dolnośląskie: 16,34%. Najwyższa frekwencja pod względem większych miast wyniosła w Białymstoku: 21,5%, najniższa w Gdańsku – 13,60%.

W całym województwie zachodniopomorskim frekwencja na godzinę 12.00 wyniosła 16,49%.

Drugą konferencję PKW w dniu dzisiejszym można zobaczyć tu: